Struktura spoleczna na wsi:

a)chłopi bogaci: Boryna,Wójt,Młynarz

b)chłopi średniozamożni:Dominikowa, kowal

c)chłopi biedni: Bylica,Kłębowie: Szymek i Nastka

d)najbiedniejsi komornicy :Agata i Jagustynka

e)parobcy: Kuba,Witek,Piotr

KOMORNICY,PAROBCY SĄ POZBAWIENI ZIEM POZA CHŁOPSTWEM DO STRUKTURY WSI. ZALICZAMY INSTYTUCJE TAKIE JAK PLEBANIA,KARCZMA,DWÓE,URZĄD GMINY.

Stosunki społeczne między poszczególnymi grupami chłopskimi:

a) stosunki rodzinne istniały w ramach jednej rodziny wiażą się z podziałem pokoleniowym. Wymienic tu możemy: Antek a Maciej Boryna, Stary Bylica a Weronika, Agata a Kłębowie, Dominikowa a Szymek.

b)stosunki środowiskowe

-wieś a dwór zachodzi spór o ląki,lasy,o władze rządowe za wspólną własność dworu i wsi.

-wieś a plebania: ksiądz jest autorytetem dla starego pokolenia wyrażaja sie oni z szacunkiem, ksiądz żyje w dobrych stosunkach z dworem, przeciwstawia się gromadzie idącej bronić wyrąbu lasu.

-wieś a gmina gmine reprezentują wójt. Wieś częsiowo poddawała się jego władzy. Był pośrednikiem w konfliktach chłopów przebywających w więzieniu z rodzinami wójt traci swój autorytet z powodu romansu z Jagną.