Struktura spoleczna na wsi: a)chłopi bogaci: Boryna,Wójt,Młynarz b)chłopi średniozamożni:Dominikowa, kowal c)chłopi biedni: Bylica,Kłębowie: Szymek i Nastka d)najbiedniejsi komornicy :Agata i Jagustynka e)parobcy: Kuba,Witek,Piotr KOMORNICY,PAROBCY SĄ POZBAWIENI ZIEM POZA CHŁOPSTWEM DO STRUKTURY WSI. ZALICZAMY INSTYTUCJE TAKIE JAK PLEBANIA,KARCZMA,DWÓE,URZĄD GMINY. Stosunki społeczne między poszczególnymi grupami chłopskimi: a) stosunki rodzinne istniały w ramach jednej rodziny wiażą się z podziałem pokoleniowym. Wymienic tu możemy: Antek a Maciej Boryna, Stary Bylica a Weronika, Agata a Kłębowie, Dominikowa a Szymek. b)stosunki środowiskowe -wieś a dwór zachodzi spór o ląki,lasy,o władze rządowe za wspólną własność dworu i wsi....