B I B L I O G R A F I A

Temat: Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Omów, analizując

wybrane utwory literackie.

I. Literatura podmiotu:

1.Baczyński Krzysztof Kamil, Pokolenie, [w:] Poezja polska od średniowiecza

do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara,

Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 468-489.

2.Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] Poezja polska od

średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo

Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s.498.

3.Bratny Roman, Kolumbowie rocznik 20.,Wydawnictwo Książka i Wiedza,

Warszawa 1989, ISBN 83-05-11154-5.

4.Gajcy Tadeusz, Wczorajszemu, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara,

Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 504-505.

5.Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Wydawnictwo Nasza Księgarnia,

Warszawa 1999, ISBN 83-10-10476-6.

6.Różewicz Tadeusz, Lament, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa

2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 527.

7.Różewicz Tadeusz, Ocalony, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa

2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 520.

II. Literatura przedmiotu:

1.Bajda J., Epoki literackie: wielki leksykon literatury polskiej, Wydawnictwo

Dolnośląskie, Wrocław 2006, ISBN 83-7384-147-4, s.754, 790, 846, 874-875.

2.Drabarek B., Falkowki J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich,

Warszawa, Kram, 1998, ISBN 83-86075-72-4, hasło: wojna, s.491-499.

3.Hanczakowski M., Epoki literackie: od antyku do współczesności, Wydawnictwo

Świat Książki, Warszawa 2003, ISBN 83-7391-164-2,s.384,440-441.

4.Skoczek A., Literatura współczesna 1939-1956, Wydawnictwo SMS, Kraków

2006, ISBN 83-88520-01-6.

5.Szcześniak A.L., Holocaust, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2002,

ISBN 83-88822-15-2, s.67-69.

6.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13852-1, s.120-122, 144-146.

………………………………

III. Ramowy plan wypowiedzi:

1.Teza: Pokolenie Kolumbów wychowane w wolnej Polsce musiało podjąć

walkę z okupantem hitlerowskim poznając jednocześnie okrucieństwo

wojny.

2.Argumenty:

a) heroizacja walki młodych ludzi w czasie okupacji hitlerowskiej –

„Kolumbowie rocznik 20.”,

b) bohaterska śmierć młodych chłopców w czasie II wojny światowej –

„Kamienie na szaniec”,

c) dramatyczne wyznania o dramacie swego pokolenia Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego w wierszu „Pokolenie” (1943),

d) bezpowrotnie utracony czas dzieciństwa, powracający tylko we

wspomnieniach, będący jednocześnie antidotum na okrutną rzeczywistość - „Z głową na karabinie”,

e) najokrutniejsze prawdy o wojnie przekazane w sposób „niepoetycki”

w wierszu „Ocalony”.

f) wiersz „Lament” jako wstrząsający poetycki dokument samowiedzy, opis

kondycji duchowej człowieka, który „ocalał”,

g) bohater, jeden z wielu jako przedstawiciel pokolenia, które przeżyło piekło

wojny, apokaliptyczna wizja rzeczywistości w wierszach T. Gajcego.

3.Wnioski : Świadectwa męczeństwa straszliwą pamiątką „czasu nieludzkiego”.

Pisarze współcześni, artyści nie mogli przejść obojętnie obok tego

zagadnienia i w swoich tekstach przywołali ten bolesny czas wojny.

Pokazywali życie zwykłych ludzi, ich problemy i kłopoty, ale także

wyciągali wnioski ze zdarzeń historycznych.

I. Literatura podmiotu:

1.Baczyński Krzysztof Kamil, Pokolenie, [w:] Poezja polska od średniowiecza

do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara,

Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 468-489.

2.Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] Poezja polska od

średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo

Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s.498.

3.Bratny Roman, Kolumbowie rocznik 20.,Wydawnictwo Książka i Wiedza,

Warszawa 1989, ISBN 83-05-11154-5.

4.Gajcy Tadeusz, Wczorajszemu, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara,

Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 504-505.

5.Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Wydawnictwo Nasza Księgarnia,

Warszawa 1999, ISBN 83-10-10476-6.

6.Różewicz Tadeusz, Lament, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa

2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 527.

7.Różewicz Tadeusz, Ocalony, [w:] Poezja polska od średniowiecza do

współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa

2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 520.

II. Literatura przedmiotu:

1.Bajda J., Epoki literackie: wielki leksykon literatury polskiej, Wydawnictwo

Dolnośląskie, Wrocław 2006, ISBN 83-7384-147-4, s.754, 790, 846, 874-875.

2.Drabarek B., Falkowki J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich,

Warszawa, Kram, 1998, ISBN 83-86075-72-4, hasło: wojna, s.491-499.

3.Hanczakowski M., Epoki literackie: od antyku do współczesności, Wydawnictwo

Świat Książki, Warszawa 2003, ISBN 83-7391-164-2,s.384,440-441.

4.Skoczek A., Literatura współczesna 1939-1956, Wydawnictwo SMS, Kraków

2006, ISBN 83-88520-01-6.

5.Szcześniak A.L., Holocaust, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2002,

ISBN 83-88822-15-2, s.67-69.

6.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13852-1, s.120-122, 144-146.

………………………………

III. Ramowy plan wypowiedzi:

1.Teza: Pokolenie Kolumbów wychowane w wolnej Polsce musiało podjąć

walkę z okupantem hitlerowskim poznając jednocześnie okrucieństwo

wojny.

2.Argumenty:

a) heroizacja walki młodych ludzi w czasie okupacji hitlerowskiej –

„Kolumbowie rocznik 20.”,

b) bohaterska śmierć młodych chłopców w czasie II wojny światowej –

„Kamienie na szaniec”,

c) dramatyczne wyznania o dramacie swego pokolenia Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego w wierszu „Pokolenie” (1943),

d) bezpowrotnie utracony czas dzieciństwa, powracający tylko we

wspomnieniach, będący jednocześnie antidotum na okrutną rzeczywistość - „Z głową na karabinie”,

e) najokrutniejsze prawdy o wojnie przekazane w sposób „niepoetycki”

w wierszu „Ocalony”.

f) wiersz „Lament” jako wstrząsający poetycki dokument samowiedzy, opis

kondycji duchowej człowieka, który „ocalał”,

g) bohater, jeden z wielu jako przedstawiciel pokolenia, które przeżyło piekło

wojny, apokaliptyczna wizja rzeczywistości w wierszach T. Gajcego.

3.Wnioski : Świadectwa męczeństwa straszliwą pamiątką „czasu nieludzkiego”.

Pisarze współcześni, artyści nie mogli przejść obojętnie obok tego

zagadnienia i w swoich tekstach przywołali ten bolesny czas wojny.

Pokazywali życie zwykłych ludzi, ich problemy i kłopoty, ale także

wyciągali wnioski ze zdarzeń historycznych.