B I B L I O G R A F I A Temat: Moralne doświadczenia pokolenia Kolumbów. Omów, analizując wybrane utwory literackie. I. Literatura podmiotu: 1.Baczyński Krzysztof Kamil, Pokolenie, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 468-489. 2.Krzysztof Kamil Baczyński, Z głową na karabinie, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s.498. 3.Bratny Roman, Kolumbowie rocznik 20.,Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1989, ISBN 83-05-11154-5. 4.Gajcy Tadeusz, Wczorajszemu, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 504-505. 5.Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1999, ISBN 83-10-10476-6. 6.Różewicz Tadeusz, Lament, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 527. 7.Różewicz Tadeusz, Ocalony, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, wybór Rajca A., Polanicki J., Wydawnictwo Sara, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 520. II. Literatura przedmiotu: 1.Bajda J., Epoki literackie: wielki leksykon literatury polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, ISBN 83-7384-147-4, s.754, 790, 846, 874-875. 2.Drabarek B., Falkowki J., Rowińska I., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa, Kram, 1998, ISBN 83-86075-72-4, hasło: wojna, s.491-499. 3.Hanczakowski M., Epoki literackie: od antyku do współczesności, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2003, ISBN 83-7391-164-2,s.384,440-441. 4.Skoczek A., Literatura współczesna 1939-1956, Wydawnictwo SMS, Kraków 2006, ISBN 83-88520-01-6. 5.Szcześniak A.L., Holocaust, Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, Radom 2002, ISBN 83-88822-15-2, s.67-69. 6.Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13852-1, s.120-122, 144-146. ……………………………… III. Ramowy plan wypowiedzi: 1.Teza: Pokolenie Kolumbów wychowane w wolnej Polsce musiało podjąć walkę z okupantem hitlerowskim poznając jednocześnie okrucieństwo wojny. 2.Argumenty: a) heroizacja walki młodych ludzi w czasie okupacji hitlerowskiej – „Kolumbowie rocznik 20.”, b) bohaterska śmierć młodych chłopców w czasie II wojny światowej – „Kamienie na szaniec”, c) dramatyczne wyznania o dramacie swego pokolenia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w wierszu „Pokolenie” (1943), d) bezpowrotnie utracony...