Biuro podróży „ AK TRAVEL” Ul. Słoneczna 12 „a” 15-667 Świnoujście Spis treści: 1. Opis przedsięwzięcia. 1.1. Podstawowe cele. 1.2. Możliwości i szanse ryzyka. 1.3. Zagrożenia. 2. Profil przedsiębiorstwa. 2.1. Informacje o przedsiębiorstwie. 2.1.1. Przedmiot działalności. 2.1.2. Nazwa, siedziba, bank. 2.1.3. Wkłady finansowe. 2.1.4. Zarząd i pracownicy. 3. Analiza marketingowa. 3.1. Analiza konkurencji. 3.1.1. Badania rynkowe. 3.2. Analiza rynku zbytu. 3.2.1. Potencjalni klienci i ich potrzeby. 3.3. Analiza rynku gwarantowanych usług. 3.3.1. Zakwaterowanie. 3.3.2. Transport. 3.3.3.Dodatkowe usługi. 3.4. Rodzaje wycieczek. 3.5. Strategia reklamowa. 4. Procesy marketingowe. 4.1. Plan remontów i działań produkcyjnych. 4.2. Koszty. 4.2.1.Remont. 4.2.2. Wnętrze. 4.2.3. Reklama. 5. Analiza S.W.O.T. 5.1. Mocne strony. 5.2. Słabe strony. 5.3. Szanse. 5.4. Zagrożenia. 1.Opis przedsięwzięcia. 1.1 .Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zaspokajanie potrzeb potencjalnych klientów poprzez udzielanie wysokiej jakości usług. Naszym pragnieniem jest dotarcie z nasza ofertą do ludzi w każdej kategorii wiekowej. Niewygórowane ceny w stosunku do ofert innych tego typu firm będą zachęcały do nas klientów. Niezawodna jakość naszych usług będzie świadczyć o renomie. Postaramy się dążyć do tego, aby w przyszłości otwierać filie naszego biura nie tylko w naszym rejonie. Pragniemy zdobyć potencjalny rynek niezawodnymi działaniami, np.:reklamą. Pragniemy zwiększyć swoje dochody o około 15 % rocznie. 1.2.Możliwości i szanse rynkowe. Jako przedsiębiorstwo rozpoczynające swoją działalność możemy zaoferować swoim potencjalnym klientom promocje i rozmaite oferty. Chcemy dotrzeć nie tylko do osób zamożnych ale i tych mniej, gdyż w naszej ofercie zawierały by się wycieczki również w niższych cenach. Będziemy przeprowadzać na bieżąco badania marketingowe co spowoduje ogólnie lepszy kontakt z klientem i potencjalną „więź”. 1.3.Podstawowe zagrożenia. Największym konkurentem dla naszego przedsiębiorstwa mogą okazać się firmy zagraniczne. Przedsiębiorstwa takie mogą poszczycić się lepszą reklamą itd. Spowodowanymi zakresem środków pieniężnych jakimi dysponują. Ich oferty są głównie skierowane do klientów o dużym zapleczu finansowym. My będziemy promować jedne z najtańszych ofert na rynku co spowoduje zainteresowanie klientów. 2.Profil przedsiębiorstwa. 2.1.Informacje o przedsiębiorstwie 2.1.1.Przedmiot działalności: biuro podróży 2.1.2. Nazwa, siedziba, bank Biuro podróży „AK TRAVEL” Ul. Słoneczna 12 „a” 15-667 Świnoujście PPP Bank Nr.konta:87678987654324321340990876 2.1.3 wkłady...