Anzelm to jeden z bohaterów dramatu Moliera pt. Skąpiec.

Jego prawdziwe nazwisko to Tomasz d’Alburci. Jest to człowiek dojrzały, rozsądny i doświadczony. Nie ma więcej niż pięćdziesiąt lat. Pod koniec utworu okazuje się, że jest ojcem Walerego i Marianny, których uważał za zaginionych. Po utracie dzieci chciał ułożyć swe życie na nowo z osobą która go pokocha, dlatego zrezygnował z zamiaru poślubienia Elizy. Nie jest moim zamiarem zaślubiać kogokolwiek przemocą ani zabiegać o serce , które nie jest wolne… Pragnąc szczęścia swych dzieci zgodził się ponieść wszystkie koszty, aby Harpagon wyraził zgodę na małżeństwo Kleanta z Marianną i Elizy z Walerym.

Anzelm to postać godna zainteresowania i wzór postępowania.