* Lipiec 1956 rzad egipski znacjonalizował Kanał Sueski *Francja i UK dążyły do przejęcia zarządu nad kanałem, nastepnie zajęły strefę kanału, a ZSRR zagroził wojna atomową *5 - 10 czerwca 1967 ,,wojna szesciodniowa,, , inwazja Izraela na : Egipt(Synaj, wojska dotarły do KanałuSueskiego), Jordanię (zach. brzeg Jordanii i calą Jerozolime), Syria(opanowana w zgórzach Golan, samoloty Iyraela dokonaz...