* Lipiec 1956 rzad egipski znacjonalizował Kanał Sueski

*Francja i UK dążyły do przejęcia zarządu nad kanałem, nastepnie zajęły strefę kanału, a ZSRR zagroził wojna atomową

*5 - 10 czerwca 1967 ,,wojna szesciodniowa,, , inwazja Izraela na : Egipt(Synaj, wojska dotarły do KanałuSueskiego), Jordanię (zach. brzeg Jordanii i calą Jerozolime), Syria(opanowana w zgórzach Golan, samoloty Iyraela dokonaz nalotów na całą Syrię.

SKUTKI WOJNY:

1. Izrael uzyskał Płw.Synaj , Jerozolime, brzeg ordanii i wzgórze Goaln

2. w 1978 premier Izraela i prezydent Egiptu podpisali układ Camp Davide o stopniowym wycofaniu sie wojsk izraelskich