Cywilizacja Zachodu jest to cywilizacja społeczeństw współcześnie zamieszkujących państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowej,Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz Australię i Nową Zelandii . Jest to cywilizacja z odrębną kulturą , religią oraz tradycjami . W rozprawce będę starała się przekonać , że kontakty z kulturą Zachodu są szansą dla starożytnych cywilizacji .

Moim pierwszym argumentem jest fakt , iż poznając kulturę innej cywilizacji , poznajemy jej obyczaje . Może ona być czymś ciekawym , niecodziennym . Posiada własną religię , tradycje , święta, język . Możemy poznać wiele ciekawych rzeczy na temat owej cywilizacji .

Drugim, ważnym argumentem jest fakt , iż kontakty z drugą kulturą pozwolą ucywilizować się starożytnym plemionom . Ich kultura jest w pewnym stopniu zacofana , dlatego wszelkie kontakty mogą przynieść korzyść . Możemy nauczyć ich korzystania z najprostszych urządzeń oraz codziennego użytku . Dlatego możemy pokazać im , że można żyć prościej .

Ostatnim argumentem jest fakt , że kontakty zarówno dla obu cywilizacji są korzystne , ponieważ wnoszą do innych cywilizacji dużo nowych rzeczy . Kultura ulega rozwinięciu , wzajemne kontakty nie są już takie oschłe . Cywilizacja dąży do pojednania i ulepszenia swoich stosunków z druga cywilizacją .

Podsumowując całość tej rozprawki mam nadzieję, że udało mi się w pełny i jasny sposób wykazać to, że z osiągnięć kultur starożytnych korzystamy w niezmienionej lub tylko dostosowanej do naszych czasów formie do dziś i niemożliwe byłoby obejście się bez nich. Mimo tak wielkiej przestrzeni czasu dzielącej nasz od mieszkańców świata starożytnego nie możemy zapomnieć, że to właśnie im w dużej mierze zawdzięczamy zarówno tak banalne dla nas rzeczy jak na przykład sztuczne ognie, ale również tak wspaniale jak stworzenie poglądów filozoficznych.