Na zaślubiny bogini i boga nie została zaproszona bogini niezgody Eris.Zjawiła się na weselu i zostawiła napis przeznaczony dla najpiękniejszej.Trzy boginie Atena,Afrodyta i Hera pokłóciły się o to, której z nich należy się tytuł najpiękniejszej.Spór rozstrzygnął Parys, Królewicz trojański, który dał jabłko Afrodycie w zamian za rękę najpiękniejszej kobiety świata Herene.Parys wyruszył po Herenę do króla Menelaosa męża Hereny i był to początek wojny o Troje, ponieważ Parys siłą porwał Herene. Wojna trwała dziesięć lat i zakończyła się dzięki podstępowi Greków. Budowę konia trojańskiego zlecił Odyseusz. Grecy wprowadzili konia do miasta i doprowadzili rzezi.Iliada Homera nie opowiada o całej wojnie ,a jedynie o wydarzeniach z ostatniego roku...