INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKÓW CASIO WYPOSAŻONYCH W NASTĘPUJĄCY MODUŁ 4397 DOTYCZY M.IN. MODELU: EFA-123D O PONIŻSZEJ INSTRUKCJI Ogólne wskazówki • Zmianę trybów pracy zegarka umożliwia naciskanie przycisku C. • Naciśnięcie w dowolnym trybie przycisku B powoduje podświetlenie wyświetlacza zegarka. TRYB TIMEKEEPING (GODZINA I DATA) Tryb Timekeeping umożliwia ustawienie bieżącej godziny oraz daty. • Wszystkie operacje opisane w tym rozdziale wykonane są w Trybie Timekeeping, do którego wchodzi się poprzez naciśnięcie przycisku C. • W Trybie Timekeeping, poprzez naciskanie przycisku A można zmienić format wyświetlania jak pokazano poniżej. Cyfrowy czas i data Podczas ustawiania czasu cyfrowego, można także konfigurować ustawienia dla czasu letniego, kodu własnej strefy czasowej oraz formatu 12/24-godzinnego. • Zegarek zawiera zdefiniowane kody miast, które reprezentują odpowiednie dla nich strefy czasowe. Podczas ustawiania czasu cyfrowego istotne jest, aby prawidłowo wybrać kod miasta dla własnej strefy czasowej. Jeżeli twoja lokalizacja nie odpowiada miastu z tabeli kodów miast, należy wybrać kod miasta zgodny z twoją strefą czasową. • Należy pamiętać, że wszystkie czasy w trybie World Time wyświetlane są odpowiednio do ustawień czasu lub daty w trybie Timekeeping. • Po prawidłowym ustawieniu czasu i daty własnej strefy czasowej można przystąpić do ustawień strefy czasowej poprzez zmianę kodu miasta w Trybie Timekeeping. Ustawienie cyfrowego czasu i daty MODUŁ 4397 2 3. Naciskanie przycisku C umożliwia przesunięcia migającego kursora w celu wybrania innych ustawień. 4. Kiedy ustawione zmiany migają, należy używać przycisków D i B, aby je zmienić (tabela poniżej). Ekran Czynność Przyciski TYO Zmiana kodu miasta. Naciśnij przycisk D (na wschód), przycisk B (na zachód). OFFDST Przełączanie pomiędzy czasem letnim DST (ON), a czasem standardowym (OFF). Naciśnij przycisk D. 12H Zmiana formatu wyświetlania czasu 12- (12H) lub 24-godzinny (24H). 36 Reset sekund na 00. P10:08 Zmiana godziny lub minut. Użyj przycisków D (+) i B (-). 20 07 Zmiana roku. 6.30 Zmiana miesiąca lub dnia. 5. Aby wyjść z ekranu ustawień należy nacisnąć przycisk A. • Resetowanie (ponownie ustawienie) sekund do 00 podczas, gdy aktualna wartość sekund znajduje się w zakresie od 30 do 59 minut powoduje powiększenie ich wartości o 1. W przedziale 00 do 29 - sekundy są ponownie ustawione do 00 bez zmieniania minut. • W formacie 12-godzinnym dla godzin w zakresie od południa do 11:59 popołudniu na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik P (PM), natomiast dla godzin w zakresie od północy do 11:59...