Analiza to zespół czynności badawczych dotyczących wyników rzeczowych i finansowych firmy, jego stanu ekonomicznego i pozycji na rynku, organizacji procesów oraz metod działania.

Celem analizy jest zdobycie wiedzy na podstawie której można podejmować prawidłowe decyzje gospodarcze.Analiza zapoznaje nas z zaistniałymi faktami i zdarzeniami oraz ich przyczynami.

Czynności składające się na analize to czynności ratunkowe, porównawcze i koncepcyjne. Mają one na celu:

-zebranie odpowiednich informacji o stanie faktycznym, jego przyczynach i tendencjach

-wydanie krytycznej oceny istniejącego stanu, zamówień i tendencji

-przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, który ustali skutki jego stanu

-określenie i uzasadnienie najkorzystniejszego rozwiązania

-wyciągnięcie prawidłowych wniosków

Zadania analizy:

-umożliwia porównanie zadań działalności gospodarczej z ich realizacją

-ustala rezultaty sprzedaży od strony wielkości asortymentu, jakości, terminowego wykonania ustalonych zadań

zapoznaje ze stanem ekonomicznym czynników produkcji i metodami gospodarowania

-zapoznaje z wynikami finansowymi działalności

-umożliwia porównanie działalności analizy finansowej firmy z działalnością innych firm

Zasady prawidłowej analizy

-operatywnośći- badania i wyciąganie wniosków powinny być przeprowadzane we właściwym terminie ,aby mogły posłużyć właściwemu podejmowaniu decyzji

-konkretności- badania i oceny powinny umożliwiać wyprowadzenie, konkretnych, ścisłych wniosków

elastyczności - metody anlalizy powinny byc dostosowane do zmiennych warunków i potrzeb

-dynamiki- badania, oceny powinny ujmować procesy gospodarcze w ich rozwoju.