1.Przedstawienie narratora

a)opisanie kamizelki i kolekcji oraz poinformowanie o okolicznościach nabycia kamizelki

2.Opis życia małżeństwa

3.Choroba męża

4.Rozwój choroby

5.Okłamywanie się małżonków co do stanu zdrowia męża

6.Potajemna "praca" małżonków nad kamizelką

7.Śmierć męża

8. Sprzedaż domu i kamizelki przez panią

9.Wyprowadzka pani

10.Zaduma narratora