COF Cofnij ostatnią czynność OSK Definicja obszaru o odmiennej skali RAS Definiowanie parametrów rastra PAT Definiowanie parametrów tekstów PRS Definiowanie promienia szukania OBS Definiowanie zamkniętego obszaru (konturu) POD Dzielenie składnika EDY Edytuj parametry składni FAZ Fazowanie krawędzi KOP Kopiowanie składników, obiektów, grup itp KRE Kreskowanie zdefiniowanych obszarów ODC Kreśl odcinki L2P Kreślenie łuku lub okręgu przechodzącego przez 2 punkty L3P Kreślenie łuku lub okręgu przechodzącego przez 3 punkty OPS Kreślenie odcinków prostopadłych do składników OS1 Kreślenie okręgu stycznego do 1 składnika OS2 Kreślenie okręgu stycznego do 2 składników OWS Kreślenie okręgu współśrodkowego w stosunku do innego OSM Kreślenie osi symetrii dla składników P2P Kreślenie półokręgu opartego na 2 punktach PRO Kreślenie prostokątów TEX Kreślenie tekstów ZBI Łączenie składników w zbiory (obiekty i grupy) KAL Obliczanie wartości wyrażenia OBR Obracanie wybranych składników LUS Odbijanie lustrzane wybranych składników PKO Podział kąta na sektory PON Ponów ostatnio cofniętą czynność OKO Powiększ rysunek oknem SKA Przeskalowanie wybranych składników SUW Przesuwaj składniki, obiekty, grupy itp POK Przypisanie pobranych wcześniej atrybutów do wybranego składnika PPS Punkty przecięć składników REG Regeneracja rysunku BIJ Rozbijanie zbiorów (obiektów i grup) na pojedyncze składniki ROZ...