COF Cofnij ostatnią czynność

OSK Definicja obszaru o odmiennej skali

RAS Definiowanie parametrów rastra

PAT Definiowanie parametrów tekstów

PRS Definiowanie promienia szukania

OBS Definiowanie zamkniętego obszaru (konturu)

POD Dzielenie składnika

EDY Edytuj parametry składni

FAZ Fazowanie krawędzi

KOP Kopiowanie składników, obiektów, grup itp

KRE Kreskowanie zdefiniowanych obszarów

ODC Kreśl odcinki

L2P Kreślenie łuku lub okręgu przechodzącego przez 2 punkty

L3P Kreślenie łuku lub okręgu przechodzącego przez 3 punkty

OPS Kreślenie odcinków prostopadłych do składników

OS1 Kreślenie okręgu stycznego do 1 składnika

OS2 Kreślenie okręgu stycznego do 2 składników

OWS Kreślenie okręgu współśrodkowego w stosunku do innego

OSM Kreślenie osi symetrii dla składników

P2P Kreślenie półokręgu opartego na 2 punktach

PRO Kreślenie prostokątów

TEX Kreślenie tekstów

ZBI Łączenie składników w zbiory (obiekty i grupy)

KAL Obliczanie wartości wyrażenia

OBR Obracanie wybranych składników

LUS Odbijanie lustrzane wybranych składników

PKO Podział kąta na sektory

PON Ponów ostatnio cofniętą czynność

OKO Powiększ rysunek oknem

SKA Przeskalowanie wybranych składników

SUW Przesuwaj składniki, obiekty, grupy itp

POK Przypisanie pobranych wcześniej atrybutów do wybranego składnika

PPS Punkty przecięć składników

REG Regeneracja rysunku

BIJ Rozbijanie zbiorów (obiektów i grup) na pojedyncze składniki

ROZ Rozmieszczanie wybranych składników

ROW Rysowanie linii równoległych do składników

SOK Rysuj odcinki styczne do łuków i okręgów

OKR Rysuj okręgi

PKT Ustawianie punktów konstrukcyjnych

PKU Usuwanie (kasowanie) punktów konstrukcyjnych (punkt usuń)

KAS Usuwanie składników, obiektów, grup itp. (kasuj)

RYW Wczytaj istniejący rysunek (rysunek wczytaj)

OBW Wczytaj obiekt z dysku (obiekt wczytaj)

PIK Wskazywanie składnika z którego zostaną pobrane atrybuty

WYC Wycinanie fragmentów składników

CZY Wyczyść rysunek, zamknij okno

WYD Wydłużanie lub skracanie składników

POL Wykonaj polecenie

WYM Wymiarowanie

ZAK Zakończenie programu

ZAO Zaokrąglenie dwóch odcinków lub łuków

RYZ Zapisywanie rysunku (rysunek zapisz)