I. Literatura podmiotu: 1. Mickiewicz Adam, „Pan Tadeusz”, Kraków Greg 2000, ISBN: 83-7221-422-3 2. Orzeszkowa Eliza, „Nad Niemnem”, Kraków Greg 2010, ISBN: 83-7327-231-3 3. Sienkiewicz Henryk, „Potop”, Kraków Greg 2000, ISBN: 83-7327-225-9 4. Wybicki Józef, „Mazurek Dąbrowskiego”, www.mazurekdabrowskiego.pl 5. Żeromski Stefan, „Przedwiośnie”, Kraków Greg 2004, ISBN: 83-7327-235-6 II. Literatura przedmiotu: 1. Chowaniec Urszula, O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy, Język Polski w Liceum 2001/2002, nr 2, s. 40-4 2. Chrzanowski Maciej, Szkolny słownik motywów literackich (str.247 – 257), Warszawa Skrypt 2003. 3. Frydryszak Zygmunt, "Polska powstanie, by żyć." O poezji legionowej 1914-1918 [w: O literaturze i filozofii problemy, twórcy, dzieła str.294-3000], Olsztyn ART 1999. 4. Klimowicz Mieczysław, Oświecenie [Poezja patriotyczna i rewolucyjna. Franciszek Zabłocki, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński str.451 – 497)], Warszawa PWN 2002. 5. Markiewicz Henryk, Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej, Kraków Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969. III. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu: Ojczyzna to słowo nacechowane emocjonalnie i kojarzy się z miłością do kraju. Temat ojczyzny i miłości do niej jest zawsze obecny w czasie zawirowań historii, utraty niepodległości, zagrożenia. Nieodłącznie kojarzy się z motywem patriotyzmu i Polski. Pytanie o to, jaka ma być ojczyzna zadawano sobie od stuleci. Na przestrzeni wieków zmieniało się samo znaczenie pojęcia ojczyzna, w zależności od przyjętego światopoglądu, opcji politycznej, przynależności do różnych grup społecznych. W literaturze często gloryfikowano pojecie ojczyzny. Przedstawiano przykłady patriotycznych postaw, walki o niepodległość oraz powtarzano apele o ratowanie zagrożonego kraju, wskazywano konflikty pomiędzy interesem jednostki a dobrem ojczyzny, manifestowano tęsknotę za nią. 2. Kolejność prezentowanych treści: a. Ojczyzna żywa w sercach – Mazurek Dąbrowskiego. Polska nie zginie póki żyje w sercach ludzi, patriotów. „Mazurek Dąbrowskiego” powstał po utracie suwerenności przez Polskę, jednak wyraża on szczerą wiarę w odzyskanie wolności. Ojczyzna jest żywa póki trwa w pamięci i w sercu, patriotyzm narodu polskiego zwróci jej wolność. b. Ojczyzna jako szczęśliwa kraina – Pan Tadeusz. Życie w Soplicowie toczy się wolnym rytmem, zgodnym z rytmem natury. Zachodzi pełna harmonia między bytem ludzkim a florą i fauną. Piękno litewskich lasów, krajobrazów przywodzi na myśl ojczyznę wypełnioną spokojem i szczęściem, wolną od zła całego świata....