) Przyjazd Wertera w okolice Wahlheim. 2) Zachwyt młodzieńca nad pięknem okolicy. 3) Znajomość z córką nauczyciela i jej synami. 4) Werter poznaje parobka, zakochanego w wdowie. 5) Werter poznaje Lottę. 6) Bal. 7) Wizyta Wertera i Lotty u proboszcza z St. 8) Miłość Wertera do Lotty. 9) Powrót Alberta. 10) Werter postanawia wyjechać z Wahlheim. 11) Rozmowa Wertera i Alberta o samobójstwie. 12) Zazdrość Wertera o uczucia Lotty. 13) Urodziny Wertera. 14) Ostatnie spotkanie młodzieńca z Lottą i Albertem. 15) Wyjazd Wertera. 16) Praca Wertera w poselstwie. 17) Werter poznaje pannę von B. i hrabiego C. 18) Wiadomość o ślubie Alberta i Lotty. 19) Hrabia C. wyprasza Wertera z przyjęcia. 20) Werter składa dymisję. 21) Werter odbywa podróż do miejscowości, w której się urodził. 22) Wizyta Wertera u księcia *. 23) Powrót do Wahlheim. 24) Wizyta u córki nauczyciela i wiadomość o śmierci jej najmłodszego synka. 25) Spotkanie z parobkiem i wiadomość o tym, że został...