I. Literatura podmiotu: 1. Młodzi gniewni, [film], reż. J. N. Smith, HOOLYWOOD PICTURES, Los Angeles 1995, płyta DVD. 2. Mickiewicz A. , Oda do młodości [online], [dostęp 12 lutego 2010], dostępny w Internecie http://univ.gda.pl/~literat/amwiersz/0004.htm 3. Parandowski J., Dedal i Ikar, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1987, ISBN 83-03-01669-5. 4. Wytańczyć marzenia, [film], reż. L. Friedlander, New Line Cinema, Nowy Jork 2006, płyta DVD. 5. Żeromski S., Przedwiośnie, Wydawnictwo Horyzont , Warszawa 2006, ISBN 83-89956-X. II. Literatura przedmiotu: 1. Hanczakowski M., Kuziak M., Zawadzki A., Żynis B., Epoki literackie. Od antyku do współczesności, Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała 2002, s.358-360, ISBN 83-7266-04-8. 2. Włodarczyk B., Kremiec A. ,Stopka D., Słownik poezji, Wydawnictwo GREG, Kraków 2004, s.245-247, ISBN 978-83-7327-439-6. 3. Kwiatkowski J., Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 221-223, ISBN 83-01-13007-5. III. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu: a. Różne spojrzenie na motyw młodości w literaturze i filmie. b. Ogólny zarys toposu młodości – próba definicji pojęcia. 2. Kolejność prezentowanych argumentów: a. Apoteoza młodości w utworze Adama Mickiewicza b. Młodzieńcza brawura przyczyną śmierci Ikara c. Cezary Baryka przykładem młodego rewolucjonisty (bunt młodości) d. Obraz młodzieży i młodzieżowego buntu w filmie Młodzi gniewni e. Trudna młodość bohaterów filmu Wytańczyć marzenia 3. Okres młodości to najważniejsze lata życia każdego człowieka. Jest to często okres buntu przeciwko rodzicom i światu dorosłych. Młodość to również czas poszukiwania autorytetów i zdobywania doświadczeń. IV. Materiały pomocnicze: Plansza z cytatami, Reprodukcje obrazów, Zdjęcia z filmów Odtwarzacz DVD (opcjonalnie) Celem mojej wypowiedzi jest omówienie tematu młodości jako motywu utworów literackich i filmowych. Topos młodości chętnie podejmowany był nie tylko przez twórców literatury, ale również nurtował wielkich mistrzów ekranu. Swoją wypowiedź rozpocznę od próby definicji tego wyjątkowego stanu. Młodość jest okresem życia między dzieciństwem a życiem dorosłym. Jest to czas, w którym człowiek rozwija się, nabiera doświadczeń i bardzo często buntuje przeciwko zastanej rzeczywistości, przeciwko zasadom, które są w niej obecne. Młodości zwykle przypisuje się określone cechy: odwagę, wrażliwość, zapał, ale i brak rozwagi, doświadczenia, skłonność do brawury. Nie od dziś wiadomo, że jest to czas, w którym człowiek wszystko wie najlepiej, czas, w którym „jajo okazuje się być mądrzejsze od kury”, co zauważył nawet...