Albert Einstein- jeden z największych fizyków-teoretyków XX wieku. Człowiek tak mądry, że aż trudny do całkowitego zrozumienia. Cytat podany w temacie nie jest jego najbardziej znanym, lecz jednym z mądrzejszych. W mojej pracy mam więc zamiar przybliżyć głębszą tematykę tego stwierdzenia. Zastanówmy się, czego ten temat tak naprawdę dotyczy? Jest to bardzo łatwe pytanie. Dotyczy naszych przodków. Przytoczone słowa Einsteina odnoszą się do naszych dziadów i pradziadów, którzy swoje tradycje przekazywali najpierw słownie, lecz w późniejszych dziejach świata powstały szkoły. Szkoły były łatwiejszym rozwiązaniem niż przekaz słowny. Instytucje te miały wiele możliwości i to właśnie one dały nam informacje o tradycjach czy zwyczajach dawniejszych pokoleń. Tam dowiadujemy się co tak naprawdę robili ludzie starsi od nas nawet o tysiące lat. Przekaz słowny naszych protoplastów tak naprawdę mógł być nieprawdziwy, szkoła działa inaczej. Wszystkie potrzebne informacje są zapisane, a nauczyciele muszą nam tylko przekazać to w sposób dla nas zrozumiały. Kto nie chciałby dowiedzieć się jak żyli ludzie 1000 lat temu? Wielcy królowie, damy...