Bolesław Prus, właśc. Aleksander Głowacki (1847-1912) - polski powieściopisarz, publicysta i nowelista okresu pozytywizmu. Bolesław Prus urodził się 20 sierpnia 1847 r. w Hrubieszowie. Wcześnie stracił rodziców, wychowywał się u krewnych w Puławach i Lublinie. Tam rozpoczął naukę w Szkole Realnej. W roku 1861 przeprowadził się do Siedlec i zamieszkał u brata Leona, który po ukończeniu filologii na uniwersytecie w Kijowie pracował tam jako nauczyciel. Pod jego wpływem Bolesław Prus zaangażował się w działalność konspiracyjną. Po przeniesieniu się do Kielc porzucił szkołę i wstąpił do oddziału powstańczego. Brał udział w powstaniu styczniowym. We wrześniu 1863 r. został ranny i trafił do szpitala, a wkrótce potem do więzienia. Wyrokiem sądu wojskowego został skazany na pozbawienie szlachectwa i oddany pod opiekę wuja. Po wyjściu z więzienia dokończył naukę w gimnazjum w Lublinie i rozpoczął studia na wydziale matematyczno-fizycznym Szkoły Głównej w Warszawie. Z powodu trudności finansowych musiał przerwać naukę i podjąć pracę. Pracował jako korepetytor, robotnik w fabryce, próbował swych sił jako dziennikarz. Debiutował w roku 1864 w "Kurierze Niedzielnym". Początkowo zajmował się pisaniem korespondencji i humoresek. W roku 1872 zamieścił w "Niwie" artykuł popularnonaukowy na temat elektryczności. Marzył o pracy naukowej, dlatego też swoich felietonów dla "Opiekuna Domowego" nie traktował poważnie, podpisując je pseudonimem Bolesław Prus. Współpracował także z czasopismami takimi jak: "Mucha", "Kolce", "Kurier Warszawski", "Ateneum". Pisanie felietonów i praca na stanowisku kasjera w banku pozwoliły Bolesławowi Prusowi na stabilizację finansową. W roku 1875 ożenił się z Oktawią Trembińską. W tym samym roku rozpoczął na łamach "Kuriera Warszawskiego" cykl "Kronik Tygodniowych", dzięki któremu stał się uznanym publicystą. W 1882 r. Bolesław Prus objął redakcję "Nowin". Chciał, by w sposób naukowy ukazywały współczesne problemy społeczne. Plany te zakończyły się jednak niepowodzeniem. Swój talent literacki Bolesław Prus ujawnił w roku 1879 w opowiadaniu "Przygody Stasia". Równolegle do działalności dziennikarskiej rozwijał twórczość beletrystyczną oraz opracowywał własną teorię literatury, w której szczególną uwagę poświęcił kompozycji powieści. Angażował się także w działalność społeczną: uczestniczył m. in. w organizowaniu Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy oraz Towarzystwa Higieny Praktycznej. Bolesław Prus...