Typy zmiennych: 1. int 1.1. 32 bitowe liczby całkowite w kodzie U2. 1.2. Zakres: -231...231 - 1, -2147483648...2147483647. 1.3. Każda zmienna int zajmuje w pamięci komputera 4 bajty. 2. float 2.1. 32 bitowe liczby zmiennoprzecinkowe o pojedynczej precyzji. 2.2. Precyzja 7-8 cyfr. 2.3. Każda zmienna float zajmuje w pamięci komputera 4 bajty. 3. double 3.1. 64 bitowe liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji. 3.2. Precyzja 15 cyfr. 3.3. Każda zmienna double zajmuje w pamięci komputera 8 bajtów. 4. bool 4.1. 1 bitowa dana logiczna. 4.2. Każda zmienna bool zajmuje w pamięci komputera 1 bajt. Wartość zmiennej jest przechowywana w najmłodszym bicie. Pozostałe 7 bitów jest niewykorzystywane. 5. char 5.1. 8 bitowe liczby całkowite w kodzie U2. 5.2. Zakres: -27...27 - 1, -128...127. 5.3. Każda zmienna char zajmuje w pamięci komputera 1 bajt. Typ ten jest interpretowany przez operacje wejścia wyjścia jako typ znakowy - jedna zmienna char może przechować jeden znak ASCII....