* otwarta kompozycja utworu

* fragmentaryczność akcji

*zerwanie z zasadą 3 jedności* zerwanie z zasadą łańcucha przyczynowo-skutkowego

*wprowadzenie na scenę duchów

*kreacja głównego bohatera- jako bohater romantyczny

*sceny zbiorowe

*zerwanie z zasadą decorum