* otwarta kompozycja utworu * fragmentaryczność akcji *zerwanie z zasadą 3 jedności* zerwanie z zasadą łańcucha przyczynowo-skutkowego *wprowadzenie na scenę duchów...