Logistyka w sytuacjach kryzysowych Ogólny wstęp na temat logistyki Misja działań logistycznych jest to inaczej podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych takich jak ratowanie czyjegoś życia, zdrowia oraz zapewnienie osobom potrzebującym niezbędnych warunków do przetrwania w tego typu warunkach. Celem działań logistycznych jest przede wszystkim odpowiednia organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz sprawne prowadzenie usług logistycznych, medycznych i dotarcie wraz z nimi na miejsce w możliwie jak najkrótszym czasie. Logistyka w sytuacjach kryzysowych zajmuje się organizowaniem oraz kierowaniem działań zaopatrzeniowych, usługowych prowadzonych podczas sytuacji kryzysowych. Ukierunkowana główne na ratowanie życia, rannych, poszkodowanych w obrębie zdarzeń wynikających z sytuacji kryzysowych. Głównym jej celem jest zapewnienie zaopatrzenia i niezbędnych usług, mających na celu umożliwienie przetrwanie jednostkom w warunkach kryzysowych możliwie jak najszybszym czasie. Termin pojęcia logistyka oraz jej rodzaje Ogólny termin tego pojęcia wywodzi się ze starożytnej Grecji. Logistyka miała tam wiele form i znaczeń. Głównymi jej terminami są logistike – sztuka kalkulowania; logismos- liczenie; logikos – nauka o sztuce odpowiedniego myślenia; logos – rozum. Ogólnie możemy więc stwierdzić że logistyka jest nauką polegającą na sztuce odpowiedniego kalkulowania, planowania i myślenia w sposób racjonalny w stosunku do danej sytuacji. Logistyka wojskowa Jest to dział którego głównym zadaniem jest planowanie, przygotowanie i realizowanie dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług logistycznych w obrębie wojska. Szerzej związana jest ze strategią i taktyką oraz wywiadem wojskowym. Jej głównym przeznaczeniem jest ciągłe utrzymywanie stałego poziomu dostaw zaopatrzeniowych dla wojska. Logistyka cywilna Jej głównym celem jest organizowanie, kierowanie i kontrolowanie sprawnego obiegu towarów, informacji, usług, surowców oraz materiałów. Naczelnym celem jest zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta. Misja Misją jest ratowanie zdrowia, życia rannych i chorych oraz dążenie do zapewniania odpowiednich warunków dla poszkodowanych które wystąpiły w sytuacjach kryzysowych. Cel Nazywamy to inaczej procesem polegającym na zapewnieniu niezbędnych warunków do dotarcia, wraz z dostawami zaopatrzenia, medykamentów oraz podstawowymi usługami logistycznymi. Możliwie – jak najkrótszym czasie. W dostawach środków zaopatrzenia niezbędne są przede wszystkim takie dobra jak woda, odzież, usługi transportowe, energia, zapewnienie pomocy psychologicznej, możliwie jak...