Świadkowie Jehowy to związek wyznaniowy głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa i przekonany o zbliżającym się Armagedonie. Świadkowie Jehowy są zaliczani do tzw. nurtu Badaczy Pisma Świętego. Ruch został zapoczątkowany przez Charlesa T. Russella w 1872 r. w Pensylwanii (USA). Obecnie liczy ponad 7,5 miliona członków (ok. 125 tyś. wyznawców w Polsce). Świadkowie Jehowy są znani z działalności ewangelizacyjnej i swoich publikacji (najbardziej znane: "Strażnica" oraz "Przebudźcie się!"). Odrzucają nauki o: 1) Trójcy Świętej (dlatego z punktu widzenia religioznawstwa ŚJ nie są chrześcijanami). Jezus według ŚJ to stworzenie, jest niższy od Ojca, nie jest wszechmogący, nie zasługuje na miano Boga, jest tożsamy z archaniołem Michałem. Duch Święty to tylko czynna moc Boża (a nie osoba). 2) Duszy nieśmiertelnej (co skutkuje także odrzuceniem nauk o czyśćcu i piekle) 3) Śmierci krzyżowej Chrystusa (według nich Jezus umarł na palu) 4) Kulcie Maryi, świętych i obrazów 5) Prymacie św. Piotra 6) Święceniu Niedzieli, Bożego narodzenia, Wielkanocy (jedynym świętem u ŚJ jest pamiątka śmierci Jezusa) 7) Tradycji (wyznają zasadę Sola Scriptura – samo Pismo Święte, jako...