Zdarzyło mi się spotkać w życiu wiele fascynujących postaci. Nikt jednak nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak Cześnik Maciej Raptusiewicz i jego odwieczny wróg - Rejent Milczek. Obie postacie są bohaterami dramatu pt.”Zemsta” Aleksandra Fredry. Panowie są swoimi całkowitymi przeciwieństwami. Różnią się od siebie wszystkim: sposobem bycia, charakterem, wyglądem i wieloma innymi cechami, które przytoczę i opiszę w tej charakterystyce.

Cześnik jest zubożałym szlachcicem w podeszłym wieku. Nie ma żony ani dzieci, opiekuje się jednak swoją bratanicą Klarą i zarządza jej majątkiem. Nie ma własnego domu, dlatego mieszka w zamku należącym do dziewczyny. Rejent jest natomiast urzędnikiem sądowym, który sporządza akta prawne. Praca ta pozwoliła mu na zdobycie pewnej kwoty pieniędzy i wykupienie połowy zamku Klary. Jest wdowcem, po żonie pozostał mu tylko jego jedyny syn - Wacław.

Sąsiedzi różnią się od siebie wyglądem. Cześnik jest wysoki, barczysty i silny. Charakteryzuje go specyficzny styl wypowiadania się. Ma bardzo donośny głos, a podczas rozmowy mocno gestykuluje. Raptusiewicz kontrastuje z jego przeciwnikiem Rejentem, który jest niski i szczupły. Milczka charakteryzuje spokój i cichy ton wypowiedzi. Obaj mimo wszystko ubierają się bardzo podobnie – mają na sobie żupany, kontusze, wysokie buty.

Charaktery obu panów są także bardzo zróżnicowane. Raptusiewicz, jak samo nazwisko, utworzone od słowa raptowny, wskazuje, zachowuje się gwałtownie, porywczo, łatwo wpada w gniew, ale także i szybko się uspokaja. Maciej nie potrafi skrywać swoich emocji, jest zawsze szczery i otwarty. Mężczyzna działa szybko i często podejmuje nieprzemyślane decyzje. Zupełnie innym typem człowieka okazuje się Milczek. Z początku wydaje się pokorny i łagodny, ale tak naprawdę, pod pozorem udawanej pobożności, spokoju oraz opanowania, knuje swe intrygi, które pomagają mu w konsekwentnym osiąganiu wyznaczonych przez siebie celów. Rejent – obłudny i fałszywy człowiek, swej nienawiści do Cześnika nie wyjawia publicznie, wręcz przeciwnie, mówi nawet, że bardzo chciałby się z nim pogodzić, chociaż w rzeczywistości za wszelką cenę nie chce do tego dopuścić. Milczek to postać niesympatyczna. Jest hipokrytą i intrygantem, traktuje swoje otoczenie z pogardą, wydaje mu się, że ma nad wszystkimi przewagę. Nie można wykluczyć jednak faktu, że jego inteligencja i spryt dają mu pewną wyższość nad Cześnikiem.

Mimo tego, że charaktery postaci są tak bardzo od siebie różne, to posiadają one jednak wspólne cechy. Możemy to zauważyć pod koniec lektury – Rejent przyjmuje wyzwanie na pojedynek, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że jest słabszy od swojego rywala, natomiast Cześnik knuje intrygę, która jest naprawdę sprzeczna z jego charakterem. Jak widać, zachowania obydwu bohaterów udzieliły się sobie nawzajem. Można nawet powiedzieć, że na chwilę zamienili się rolami.

Autor w swoim dziele dość komicznie przedstawił obu bohaterów. Pokazał ich wady, jak i zalety. Rejent Milczek zniechęcił mnie swoją postawą, ponieważ traktował ludzi instrumentalnie. Moim zdaniem bardziej pozytywna postać to Cześnik Maciej Raptusiewicz, który pomimo swojej porywczości i kilku innych wad jest bohaterem sympatyczniejszym.

Praca była pisana w Wordzie i po prostu ją skopiowałem, dlatego nie ma niestety podzielenia na wstęp rozwinięcie i zakończenie i ogólnie nie ma akapitów, ale myślę, że sobie poradzicie. Mam nadzieję, że moja praca pomoże Wam w jakiś sposób w napisaniu charakterystyki. Dostałem za nią 5, dlatego pomyślałem, że mogę się nią podzielić i pomóc komuś, kto na przykład nie potrafi zacząć.