Temat: Żart, kpina, groteska – funkcja artystyczna. Omów na przykładzie wybranych utworów. III. Ramowy plan wypowiedzi: Określenie problemu: Funkcje artystyczne zawarte są najczęściej w satyrach wyśmiewających poprzez przesadę, karykaturę, kpinę, żart i groteskę wady społeczeństwa lub człowieka. Żart służy w celu rozśmieszenia słuchacza. W literaturze odpowiedzialne są za rozmieszenie czytelnika, aby poprzez śmiech uczył się i wyciągał wnioski z parodyjnych zachowań. Kolejność prezentowanych argumentów: 1. Świętoszek Moliera: - piętnowanie hipokryzji, dewocji, fanatyzmu religijnego, obłudy, społeczeństwa francuskiego, absolutyzmu ojca, poprzez groteskę, kpinę, komizm sytuacyjny, charakteru i języka; 2. Monachomachia Ignacego Krasickiego: - „Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych” - satyra na świętych próżniaków; - przyrównanie bójki mnichów do monachomachii, aby wyśmiać wady zakonników i ich nadliczebność. 3. Żona modna Ignacego Krasickiego: - wyśmianie społeczeństwa polskiego, posłużenie się karykaturą, aby poprzez śmiech skrytykować modne damy z XVIII wieku za ich życie ponad stan i otaczanie się kosztownymi ozdobami; 4. Zemsta Aleksandra Fredry: - wyśmianie wad szlachty na przykładzie zemsty na wesoło pomiędzy Rejentem, a Cześnikiem; - zabawny przebieg sporu o mur i załatwiania spraw majątkowych; - zastosowanie parodii i groteski; 5. Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej: - tragikomedia kołtuńska oparta na grotesce, kpinie i żarcie; - ukazanie zakłamania i powierzchniowości życia mieszczańskiego poprzez komizm; - śmieszne zachowania postaci: naiwność Meli, przedwczesna dojrzałość Hesi, milczenie Felicjana, absolutyzm Dulskiej, odwrócenie roli głowy rodziny; Wnioski: Funkcjami artystycznymi żartu, kpiny i groteski jest poprzez rozbawienie czytelnika przekazać mu pewną wiedzę, w sposób humorystyczny wyśmiać błędy i wady społeczeństwa, w tym także duchowieństwa, czy nastroić pozytywnie czytelnika do świata i ludzi. Poprzez śmiech artyści przekazują nam swój dydaktyczny charakter utworu, gdyż łatwiej uczymy się poprzez zabawę. Żart, kpina, groteska – funkcja artystyczna. Omów na przykładzie wybranych utworów. Chciałbym omówić na przykładach wybranych utworów funkcję artystyczną żartu, kpiny i groteski. Każdy z nas odczuwa potrzebę śmiechu, lubimy bawić się i żartować, oglądać komedie i kabarety. Poczucie humoru pomaga nam w trudnych chwilach, pozwala odprężyć się i zdystansować. Śmiech wyzwala w nas radość, entuzjazm, daje chęć do życia, wprowadza w dobrą atmosferę, co z kolei nastraja pozytywnie do świata i ludzi. Pisarze także docenili...