Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o : czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie I watched a comedy film on TV last night. Oglądałem komedię w telewizji ostatniej nocy. czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej He woke up, had breakfast and then left for his office. Wstał, zjadł śniadanie i poszedł do biura....