Czasu Past Simple używamy, gdy mówimy o :

czynności, która zaczęła i skończyła się w przeszłości w znanym czasie

I watched a comedy film on TV last night.

Oglądałem komedię w telewizji ostatniej nocy.

czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości jedna po drugiej

He woke up, had breakfast and then left for his office.

Wstał, zjadł śniadanie i poszedł do biura.

czynnościach skończonych, które trwały przez jakiś okres czasu (w przeszłości)

I lived in China for five years as a child..

Jako dziecko mieszkałem w Chinach przez 5 lat.

używamy do opowiadań, narracji