1. Ropa naftowa składa się głównie z węglowodorów, cząstek zbudowanych z dwóch pierwiastków chemicznych – wodoru i węgla – i różnych innych domieszek. Do surowców pokrewnych zaliczamy gaz ziemny i gęstą, lepką substancję zwaną asfaltem, lub inaczej – bitumenem. Są to wszystko złoża biogeniczne powstałe w wyniku nagromadzenia się substancji organicznych (mikroskopijnych roślin i zwierząt) i ich przetworzenia w głębi skorupy ziemskiej. Z tego powodu ropę naftową, gaz ziemny a także inne surowce, np. węgiel nazywamy paliwami kopalnymi. Surowa ropa jest ciemną cieczą, zanieczyszczoną piaskiem i wodą, o charakterystycznym zapachu. Często, wskutek stosunkowo dużej zawartości wody, stanowi emulsję ropnowodną. Wygląd zewnętrzny ropy, ciężar własny i zapach uzależnione są od jej składu chemicznego. Zabarwienie ropy może być żółte, brunatne, zielonkawe a nawet czarne. Konsystencja — płynna do półstałej. W zależności od przewagi tych czy innych składników chemicznych, rozróżnia się ropy: 1) parafinowe, z przewagą węglowodorów parafinowych — ropy amerykańskie, 2) bez parafinowe, 3) naftenowe, o przeważającej zawartości węglowodorów naftenowych — ropa kaukaska, 4) asfaltowe, 5) bez asfaltowe, 6) mieszane (np. parafinowo - asfaltowe). Surowa ropa naftowa może służyć jako materiał opałowy. Jednak tego rodzaju jej zużycie jest bardzo nieekonomiczne, ponieważ traci się cenne produkty, które można by wyodrębnić z niej za pomocą specjalnej przeróbki. W zależności od rodzaju ropy naftowej oraz produktów, jakie mają być z niej otrzymane stosuje się odpowiednie technologie przeróbki ropy naftowej. Ropę naftową poddaje się przeróbce w rafineriach paliwowo - olejowych, paliwowych oraz w rafineriach wytwarzających produkty specjalne. Technologia przeróbki ropy naftowej w rafineriach paliwowo - olejowych opiera się na zachowawczej metodzie przeróbki ropy polegającej na rozdziale ropy naftowej na frakcje, bez chemicznej zmiany jej składników. Rozdział ten uzyskuje się poddając ropę naftową destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym - dla frakcji wrzących do temperatury 300 - 350 oC i pod ciśnieniem zmniejszonym (w celu uniknięcia rozkładu składników ropy naftowej) dla frakcji wrzących powyżej tej temperatury. W nowocześnie urządzony rafineriach ropy naftowej stosuje się destylację ciągłą rurowo - wieżową i od razu odbiera się dość zróżnicowane produkty destylacji. Podczas destylacji frakcyjnej z surowej ropy naftowej otrzymuje się następujące produkty: Eter naftowy- zbierany do temperatury 70 C, o gęstości poniżej 0,7 g/ml, składa się głównie z najlżejszych węglowodorów...