Macierz, której liczba kolumn jest równa jeden nazywamy macierzą kolumnową, natomiast macierz, której liczba wierszy równa się jeden nazywamy macierzą wierszową. Takie macierze możemy traktować jako m – elementowe wektory.