Macierz, której liczba kolumn jest równa jeden nazywamy macierzą kolumnową, natomiast macierz, której liczba wierszy równa się jeden nazywamy...