Alkohole towarzyszą człowiekowi prawie od początku jego istnienia. Pod pojęciem alkohol rozumiemy grupę organicznych związków chemicznych, z której najbardziej popularnym jest alkohol etylowy o wzorze chemicznym C2H5OH. O właściwościach chemicznych alkoholi decyduje obecność grupy hydroksylowej w cząsteczce. Przykładowymi reakcjami, którym ulegają alkohole są: - reakcja z metalami aktywnymi, takimi jak sód, magnez. W reakcji powstają alkoholany metalu, podobne w swej budowie do soli: 2CH3 CH2 OH + 2Na 2CH3 CH2ONa + H2 - reakcja z halogenowodorami R-OH + HX RX + H2O CH3 CH2 OH + HCl CH3 CH2Cl + H2O - reakcja z trój halogenkami fosforu R-OH + PX3 RX + H3PO4 (PX3 = PBr3, PI3) - reakcja dehydratacji, która zachodzi w środowisku kwaśnym i prowadzi do otrzymania odpowiednich alkenów CH3-CH2OH CH2=CH2 + H2O Alkohol etylowy ma właściwości amfoteryczne. Etanol jest szeroko stosowany jako surowiec w produkcji estrów, eterów, chloroformu. Alkohol etylowy znalazł zastosowanie jako rozpuszczalnik, surowiec w wielu syntezach chemicznych, w przemyśle kosmetycznym (w produkcji perfum i wód toaletowych), w przemyśle farmaceutycznym. Jest on także dodatkiem do paliw silnikowych i wykorzystuje się go w przemyśle spożywczym (do produkcji napojów oraz w cukiernictwie do wyrobu cukierków, tortów, itp.). Alkohol zajmuje szczególne miejsce wśród substancji spożywanych przez człowieka. Wynika to z faktu, że bardzo szybko - ze względu na niewielki rozmiar cząsteczek - jest wchłaniany przez organizm, wywołując zmiany w samopoczuciu i nastroju, przez większość konsumentów odbierane jako przyjemne. Działanie alkoholu w organizmie zaczyna się już po kilku minutach od spożycia. Alkohol dostaje się do krwiobiegu, a za jego pośrednictwem do mózgu. Następnie zostaje przetransportowany do kory mózgowej, która przetwarza sygnały wpływające na zachowanie człowieka. Pojawiają się najpierw pozytywne odczucia w postaci beztroski, rozluźnienia, dobrego humoru a przytłumieniu ulegają negatywne emocje związane na przykład ze stresem. W miarę zwiększania się ilości alkoholu we krwi następuje głębsze jego wnikanie do mózgu. U niektórych osób objawia się to sennością, u innych powoduje wzmożenie agresji, wdawanie się w konflikty, bójki. W momencie, gdy pewien poziom alkoholu we krwi zostaje przekroczony i osiągnie punkt krytyczny, część mózgu odpowiedzialna za oddychanie i pracę serca przestaje prawidłowo funkcjonować. Dochodzi do nie odwracalnego, ostrego zatrucia organizmu, czego następstwem może być niewydolność krążeniowo-oddechowa i w konsekwencji zgon. Częste spożywanie alkoholu...