1.Wyjazd Wertera na wieś 2.poznanie Lotty i oczarowanie nią 3.wiadomość o istnieniu narzeczonego Lotty 4.Częste wizyty w domu dziewczyny 5.Werter zakochany w Lotcie 6.przeżywanie cierpień spowodowanych nieszczęśliwą miłością 7.Przyjazd Alberta-narzeczonego dziewczyny 8.przyjaźń Wertera z Albertem 9.samobójcza próba Wertera 10.wyjazd Wertera na placówkę dyplomatyczną 11.zawarcie nowych znajomości...