1.Wyjazd Wertera na wieś

2.poznanie Lotty i oczarowanie nią

3.wiadomość o istnieniu narzeczonego Lotty

4.Częste wizyty w domu dziewczyny

5.Werter zakochany w Lotcie

6.przeżywanie cierpień spowodowanych nieszczęśliwą miłością

7.Przyjazd Alberta-narzeczonego dziewczyny

8.przyjaźń Wertera z Albertem

9.samobójcza próba Wertera

10.wyjazd Wertera na placówkę dyplomatyczną

11.zawarcie nowych znajomości

12.wiadomość o ślubie Lotty z Albertem

13.powrót bohatera do Waldheimu

14.próby zapomnienia o ukochanej

15.spotkanie z obłąkanym młodzieńcem

16.wyznanie miłości Lotcie

17.napisanie ostatniego listu

18.samobójstwo wertera.