Taniec jest to forma wyrażania swoich emocji a takze swoich uczyć .

taniec wychowuje młodych ludzi i uczy ich w podejowaniu trudnych sytlacjach .

Motywy tańca uwidacznia nam sie w literarsze Tango S. Mrozka , Wesela S. Wyspiańskiego a w sztce możemu uwidaczniać w Edgar Deages " próba balet na scenie " a także w wierszu Walc Czesława Miłosza