Taniec jest to forma wyrażania swoich emocji a takze swoich uczyć . taniec wychowuje młodych ludzi i uczy ich w podejowaniu trudnych sytlacjach . Motywy tańca uwidacznia nam sie w literarsze Tango S. Mrozka , Wesela S....