W balladzie pt. "Król Olszyn" zauważa się obecność narratora w pierwszej i ostatniej zwrotce. Wprowadza on czytelnika w nastrój oraz akcję utworu. Jest także świadkiem dialogu jaki toczy się pomiędzy ojcem a chłopcem. Słyszy także wypowiedzi tytułowego Króla Olch, lecz niczego nie komentuje.

Zasadniczą część akcji ballady budują teksty wypowiadane przez dwie postacie: racjonalistycznie myślącego ojca, który widzi tylko świat realny,syn natomiast ma irracjonalne podejście do świata. Dostrzega Króla Olch opisuje go oraz zauważa rzeczy nie realne. Słyszy nawoływania Króla Olszyn, widzi srebrne królewny tańczące wśród drzew, a także czuje zagrożenie ze strony króla. Narrator nie wyjaśnia co się stało, stwierdza tylko śmierć chłopaka. Ocenę kto miał rację: czy ojciec sądzący, że syn miał gorączkę i majaki, czy syn wierzący, że Król Olszyn odbierze mu życie- narrator pozostawia czytelnikowi.

Ballada posiada tajemniczy nastrój oraz jest zagadką bez oczywistego rozwiązania. Na uwagę zasługuje też artystyczna strona tekstu. Autor nagromadził dużą ilość czasowników by oddać wrażenie pędu konnej jazdy np. "gnał", "tętniło", "wiózł. Tekst jest zrytmizowany dzięki rymom np. "wzrok-bok". Pojawiają się również efekty dźwiękonaśladowcze: "tętniło echo".