Joseph Alois Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji Pasławskiej w głęboko katolickiej rodzinie bawarskiej. Ochrzczony został w kościele św. Oswalda w Marktl w dniu urodzin. Chrztu udzielił mu ks. Joseph Stangl - wikariusz parafii. Jego rodzina pochodziła z Południowego Tyrolu. Ojciec był policjantem, natomiast matka opiekowała się domem Ojciec był bardzo pobożny, wymagający i sprawiedliwy a religijność matki była ciepła, serdeczna i jasna.. Młody Joseph był ich trzecim dzieckiem. 9 czerwca 1937r. przyjął sakrament bierzmowania z rąk kard. Michaela von Faulhabera. W 1939 r. wstąpił do seminarium niższego w Traunstein. Jako student seminarium niemal automatycznie został wcielony do Hitlerjugend, choć absolutnie się z tą organizacją nie utożsamiał. W 1943 r. skierowano go razem z całą klasą seminaryjną, do służby w obronie Flak (oddział obrony przeciwlotniczej). Pod koniec wojny dostał się do niewoli i z amerykańskiego obozu jenieckiego został zwolniony w lipcu 1945 r. 29 czerwca1951r. Georg i Joseph przyjmują święcenia kapłańskie w katedrze w Freising. Święceń udziela im kard. Faulhaber. Po święceniach pracował jako wikary i katecheta w Monachium. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, a następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie. W 1957r. został profesorem uniwersyteckim i wykładał teologię dogmatyczną oraz fundamentalną w wyższej szkole teologicznej i filozoficznej w Freising..15 kwietnia 1959r. otrzymał katedrę profesorską na uniwersytecie w Bonn. 23 sierpnia tego samego roku umiera mu ojciec . Matka natomiast umiera mu 16 grudnia 1963r. W 1972r. Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Henry De Lubac i inni powołują katolickie pismo teologiczne Communio.24 marca 1977r. Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą Monachium i Fryzyngi, a wkrótce potem, na konsystorzu 27 czerwca tegoż roku powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. 25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powierzył mu kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym łączy się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kardynał był jedynym hierarchą watykańskim, pełniącym tak długo kierownicze stanowisko w Kurii. Od 1986-1992 r. był Przewodniczącym Komisji przygotowującej Katechizm Kościoła Katolickiego. 6 listopada 1998r. otrzymał nominację na wice-dziekana Kolegium Kardynałów. W 2000 r....