Joseph Alois Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji Pasławskiej w głęboko katolickiej rodzinie bawarskiej. Ochrzczony został w kościele św. Oswalda w Marktl w dniu urodzin. Chrztu udzielił mu ks. Joseph Stangl - wikariusz parafii. Jego rodzina pochodziła z Południowego Tyrolu. Ojciec był policjantem, natomiast matka opiekowała się domem Ojciec był bardzo pobożny, wymagający i sprawiedliwy a religijność matki była ciepła, serdeczna i jasna.. Młody Joseph był ich trzecim dzieckiem. 9 czerwca 1937r. przyjął sakrament bierzmowania z rąk kard. Michaela von Faulhabera. W 1939 r. wstąpił do seminarium niższego w Traunstein. Jako student seminarium niemal automatycznie został wcielony do Hitlerjugend, choć absolutnie się z tą organizacją nie utożsamiał. W 1943 r. skierowano go razem z całą klasą seminaryjną, do służby w obronie Flak (oddział obrony przeciwlotniczej). Pod koniec wojny dostał się do niewoli i z amerykańskiego obozu jenieckiego został zwolniony w lipcu 1945 r. 29 czerwca1951r. Georg i Joseph przyjmują święcenia kapłańskie w katedrze w Freising. Święceń udziela im kard. Faulhaber. Po święceniach pracował jako wikary i katecheta w Monachium. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, a następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie. W 1957r. został profesorem uniwersyteckim i wykładał teologię dogmatyczną oraz fundamentalną w wyższej szkole teologicznej i filozoficznej w Freising..15 kwietnia 1959r. otrzymał katedrę profesorską na uniwersytecie w Bonn. 23 sierpnia tego samego roku umiera mu ojciec . Matka natomiast umiera mu 16 grudnia 1963r. W 1972r. Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, Henry De Lubac i inni powołują katolickie pismo teologiczne Communio.24 marca 1977r. Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą Monachium i Fryzyngi, a wkrótce potem, na konsystorzu 27 czerwca tegoż roku powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. 25 listopada 1981 r. Jan Paweł II powierzył mu kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym łączy się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kardynał był jedynym hierarchą watykańskim, pełniącym tak długo kierownicze stanowisko w Kurii. Od 1986-1992 r. był Przewodniczącym Komisji przygotowującej Katechizm Kościoła Katolickiego. 6 listopada 1998r. otrzymał nominację na wice-dziekana Kolegium Kardynałów. W 2000 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego "za szczególne zasługi na polu nauk teologicznych i w służbie Kościołowi". 16 kwietnia 2002 r. z okazji swych 75. urodzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego złożył na ręce Jana Pawła II prośbę o przejście na emeryturę, ale Ojciec Święty pozostawił go na czele tej watykańskiej dykasterii. 19 kwietnia 2005 r. został nowym papieżem i przybrał imię Benedykt XVI. Wyniki głosowania, którego dokonało 115 kardynałów, zgromadzonych na konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej, ogłosił światu z balkonu Bazyliki św. Piotra kardynał-protodiakon Jorge Arturo Medina Estévez. Wybór potwierdziły dzwony Bazyliki św. Piotra. O godz. 18.50 kardynał wypowiedział łacińskie słowa: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, Emminentissimum ac Reverendissimum Dominum Cardinalem, cardinelem Sanctae Catholicae Romanae Joseph Ratzinger quis imposuit sibi nomen Benedictus XVI" (Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża, Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Kardynała Josepha Ratzingera, który przybrał sobie imię Benedykt XVI. Wybór imienia Benedykt (łac. błogosławiony) jest istotny. Pierwszy raz użył go podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra.11 lutego 2013 r. zdecydował, że oficjalnie zostawi papieski urząd 28 lutego o godz. 20- tej.