„Jakość” jest terminem ogólnie trudnym do zdefiniowania. Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie to zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do czasów współczesnych. W licznych sporach ustalono jedynie, że jakość posiada cechy obiektywne, mierzalne, jak masa i kształt, oraz subiektywne, oceniane przez każdego inaczej, jak barwa lub zapach. Współcześnie definicje kładą większy nacisk na społeczne aspekty jakości, a konkretnie odnoszą się do jakości produktu i jego wartości użytkowej. Większość autorów definiuje „jakość” jako spełnienie lub przekroczenie wymagań klienta. Ma na to wpływ wzrost znaczenia usług w produkcie krajowym, rosnące bogactwo obywateli oraz zwiększająca się konkurencja. Współcześnie definicja jakości ewoluuje, co widoczne jest u ich autorów. Według Amerykańskiego Narodowego Instytutu Normalizacyjnego i Amerykańskiego Stowarzyszenia do Spraw Kontroli Jakości, jakość to „ogół cech i właściwości produktu bądź usług odnoszących się do innych zdolności zaspokojenia danych potrzeb.” W jednej z encyklopedii napisano, że jakość jest „podstawowym czynnikiem określającym konkurencyjność wyrobów.” Można ją rozpatrzeć w trzech aspektach: sprawność funkcjonowania wyrobu trwałość niezawodność funkcjonowania Do wymienionych cech określających jakość produktu należy dodać także jego: walory estetyczne wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo użytkownika wpływ na środowisko naturalne Jakość definiuje się także jako „ogół cech produktu i usług decydujących o ich zdolności do zaspokajania przewidywanych i stwierdzonych potrzeb.” Na jakość wpływają: główne cechy funkcjonalne produktu cechy uzupełniające podstawowe cechy funkcjonalne produktu niezawodność, tj. prawdopodobieństwo bezusterkowego funkcjonowania zgodność, czyli stopień, w jakim wyrób spełnia określone normy trwałość, tj. miara długości życia wyrobu estetyka, czyli wygląd produktu, smak, zapach, dotyk postrzegana jakość wg oceny klienta. Aby zagwarantować najlepszą jakość produktu należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo produktu, niezawodność, solidność usług. Tak więc, stosuje się różnego rodzaju systemy i normy gwarantowania jakości np. Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manfacturing Practice GMP) Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice- GHP) Analiza Zagrożenia i Krytyczne Punkty kontrolne (Hazard Analysis and Critical Control Points- HACCP) Przepisy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Standard Organisation- ISO) Systemy łączone Brytyjskie Konsorcjum Sprzedawcy (Britisch Retail...