IKAR idealista, marzyciel. Podczas ucieczki z krety, pomimo przestróg ojca (Dedala), poddaje się żądzy poznania. Wzniósł się za wysoko, za blisko słońca, które spowodowało, że wosk(użyty przy sporządzaniu skrzydeł) rozpuścił się, a Ikar spadł do morza. Symbolizuje idealizm, nieodpartą chęć i dążenie do poznania świta i wolności. PROMETEUSZ poświęcenie dla ludzkości. Wykradł ogień bogom i oddał ludziom, za co spotkała go sroga kara: przykuty do skał Kaukazu codziennie przyglądał się, jak orzeł wyjada mu wciąż odrastającą wątrobę. Symbolizuje poświęcenie jednostki dla ludzkości oraz bunt wobec bóstw. ANTYGONA postać tragiczna. Córka Edypa, wybiera działanie w zgodzie z sumieniem, lecz wbrew zarządzeniu władcy: pomimo zakazu, wydanego przez panującego w Tebach jej wuja Kreona, dokonuje pochówku poległego w wojnie brata. Konflikt(tragiczny) między jednostką a władzą, oraz między sumieniem a prawem. ROLAND idealny rycerz, kierował się zasadą honoru dlatego nie wezwał na pomoc żołnierzy tylko sam postanowił stoczyć walkę z Saracenami. Jego idealizm doprowadził do śmierci najbliższych przyjaciół i samego bohatera. Św ALEKSY Naczelną ideą bohatera było osiągnięcie szczęścia wiecznego poprzez ascetyczne życie. Aby osiągnąć swój cel Aleksy opuszcza rodziców , żonę i wybiera żywot samotnika. W dążeniu do realizacji celu , Aleksy postępuje bardzo egoistycznie , pomijając w swych planach bliskie sercu osoby. W epoce renesansu trudno odnaleźć bohatera idealistę . Nie znaczy to jednak, że twórcy epoki odrodzenia pomijali marzenia i idee. JACEK SOPLICA to bohater , który podobnie jak poprzednicy marzy o oswobodzeniu swojego kraju , ale prowadzi walkę w sposób realny, czyli oparty na konkretnych postawach . Dlatego prowadzi działalność emisariusza , przenosi wiadomości z ośrodków emigracyjnych na Litwę , uświadamia ludność o konieczności podjęcia walki. Taka nowa koncepcja postaci ukształtowała się po klęsce powstania listopadowego, kiedy uświadomiono sobie ,że indywidualne poświęcenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów. ALEK, ZOŚKA, RUDY Wojna odebrała im wszystko: spokojne życie, radość, beztroską młodość. Ci młodzi ludzie wierzyli w wolną Polskę i w moc przyjaźni. Dla tych ideałów byli w stanie poświęcić wszystko. Walczyli oni w nierównej walce z okupantem. Musieli zmagać się z własnym strachem, przerażeniem, cierpieniem . Śmierć towarzyszyła im na każdym kroku. Często ci młodzi ludzie oddawali życie za ojczyznę. Świat, w którym żyli był tak przerażający, że uciekali w marzenia. EDYP dobry władca, kochany przez swój lud. Jest człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym,...