Uczucia są wpisane tak w naturę kobiety jak i mężczyzny, pełnią one jednak zupełnie inną rolę w ich życiu. Ta odmienność jest przyczyną wielu różnych nieporozumień. Dlatego warto nauczyć się siebie nawzajem. Przyjrzyjmy się najpierw kobietom: są bardziej emocjonalne /w sensie pozytywnym/, uczuciowe. Uczucia towarzyszą im niemal bez przerwy, dlatego też mają one wpływ na podejmowane przez panie decyzje. Ponieważ uczucia stanowią tak integralną część osobowości kobiety, panie pragną mówić o nich innym, a w szczególności swojemu ukochanemu mężczyźnie. Mężczyźni zostali obdarzeni uczuciami nie mniej hojnie niż kobiety, jednak ich uczucia są inne. U dojrzałego mężczyzny uczucia łączą się z poczuciem wielkiej odpowiedzialności za innych ludzi, zwłaszcza za dzieci. Mężczyzna obraca się w świecie rzeczy. Ze swej natury jest bardziej logiczny i racjonalny, stworzony do precyzyjnego i systematycznego działania. Właściwością jego psychiki jest twórczość. Mężczyzna chce zmieniać i przekształcać świat, „wyżywa się” na polu techniki, sztuki czy polityki. Kobieta żyje w „świecie osób” i relacji międzyosobowych, więcej widzi i czuje, intencjonalnie ogarnia wiele osób i niejako żyje ich życiem np. matka żyje życiem każdego z członków swojej rodziny. Właściwością psychiki kobiecej jest macierzyńskość rozumiana szeroko, jako troska o człowieka. Kobieta jest istotą tworzącą kulturę, ma zdolność czynienia świata bardziej pięknym i bardziej ludzkim. Kobiety są estetkami, dostrzegają drobiazgi, które łatwo umykają uwadze mężczyzn. Potrafią np. zorientować się, że dziecko miało trudny dzień w szkole po jego zachowaniu, wyrazie twarzy, mężczyzna potrzebowałby do tego rozmowy. Fakt, że mężczyźni często nie doceniają prac domowych wynika po części z tego, że nie dostrzegają drobiazgów. Jest to cecha ich natury, a nie skutek złej woli. Inne rzeczy są ważne dla kobiety i dla mężczyzny. Na inne aspekty zwracają uwagę np. mąż kupił samochód, wziął pod uwagę markę, przebieg, rok produkcji itd., natomiast pierwsze co zobaczy żona to ładny lub brzydki kolor. To,...