1. Uliczna zwada zwaśnionych rodów 2. Zapowiedz uczty u Kapuletów 3. Pojawienie się na balu 14-letniej Julii 4. Przybycie Romea na bal 5. Spotkanie młodych ludzi 6. Tajemnicza rozmowa Romea i Julii w oknie (scena balkonowa) 7. Wizyta Romea u ojca Laurentego 8. Spotkanie głównego bohatera z przyjaciółmi 9. Powiadomienie Marty o terminie ślubu 10. Ślub zakochanych 11. Zabicie Merkucja przez Tybalta - pomszczenie śmierci przyjaciela przez Romea 12. Rozpacz Julii na wieść o wygnaniu Romea z miasta 13. Spotkanie wieczorne w celi ojca Laurentego 14. Podjęcie przez Kapuleta decyzji o ślubie Julii z Parysem 15. Pożegnanie kochanków w komnacie Julii, dramatyczna rozmowa córki z ojcem 16. Spotkanie Juli z ojcem Laurentym i pomysł uniknięcia ślubu z Parysem 17. Pozorne uspokojenie rodziców przez Julię co do ślubu z Parysem 18. Wypicie przez Julię napoju mającego wprowadzić ją...