1. Uliczna zwada zwaśnionych rodów

2. Zapowiedz uczty u Kapuletów

3. Pojawienie się na balu 14-letniej Julii

4. Przybycie Romea na bal

5. Spotkanie młodych ludzi

6. Tajemnicza rozmowa Romea i Julii w oknie (scena balkonowa)

7. Wizyta Romea u ojca Laurentego

8. Spotkanie głównego bohatera z przyjaciółmi

9. Powiadomienie Marty o terminie ślubu

10. Ślub zakochanych

11. Zabicie Merkucja przez Tybalta - pomszczenie śmierci przyjaciela przez Romea

12. Rozpacz Julii na wieść o wygnaniu Romea z miasta

13. Spotkanie wieczorne w celi ojca Laurentego

14. Podjęcie przez Kapuleta decyzji o ślubie Julii z Parysem

15. Pożegnanie kochanków w komnacie Julii, dramatyczna rozmowa córki z ojcem

16. Spotkanie Juli z ojcem Laurentym i pomysł uniknięcia ślubu z Parysem

17. Pozorne uspokojenie rodziców przez Julię co do ślubu z Parysem

18. Wypicie przez Julię napoju mającego wprowadzić ją w 42-godzinny letarg

19. Przygotowanie wesela

20. Odnalezienie rankiem martwej Julii przez rodziców i Parysa

21. Odnalezienie Romea w Mantui przez Baltazara, przyniesienie wieści o śmierci Julii

22. Zaopatrzenie się Romea w truciznę

23. Niedostarczenie Romeowi listu

24. Zabicie Parysa przez Romea przed grobowcem Julii

25. Wypicie przez Romea we wnętrzu grobowca trucizny

26. Przebudzenie Julii - przebicie się sztyletem

27. Pogodzenie zwaśnionych rodów Montekich i Kapuletich