1572- utworzenie rejestru

1586- śmierć Stefana Batorego

1588- Bitwa pod Byszczyną

1592- śmierć Jana III

1599- detronizacja Zygmunta Wazy

1604- początek rządów na tronie szwedzkim Karola Sudermańskiego

1605- Bitwa pod Kircholmem

1606- rokosz przeciwko Zygmuntowi Wazie

1607- Bitwa pod Guzowem

1610- zabójstwo Henryka IV/ Bitwa pod Kłuszynem

1612- kapitulacja Chodkiewicza

1620- Bitwa pod Cecorą

1621- Bitwa pod Chocimiem

1624- pierwszym ministrem zostaje Richelieu

1627- Bitwa pod Oliwą

1629- Bitwa w Starym Targu

1634- pokój w Polanowie

1635- pokój w Sztumskiej Wsi (do 1661)

1643- śmierć Ludwika XIII

1648- Bitwa nad Żółtymi Wodami/ pod Korsuniem

1649- oblężenie w Zbarażu

1651- Bitwa pod Beresteczkiem

1652- Bitwa pod Batohem

1654- Bitwa w Perejasławiu

1658- ugoda z kozakami w Hadziaczu

1661- samodzielne rządy Ludwika XIV

1667- rozejm w Andruszowie

1685- edykt Nantejski

1715- śmierć Ludwik XIV