1572- utworzenie rejestru 1586- śmierć Stefana Batorego 1588- Bitwa pod Byszczyną 1592- śmierć Jana III 1599- detronizacja Zygmunta Wazy 1604- początek rządów na tronie szwedzkim Karola Sudermańskiego 1605- Bitwa pod Kircholmem 1606- rokosz przeciwko Zygmuntowi Wazie 1607- Bitwa pod Guzowem 1610- zabójstwo Henryka IV/ Bitwa pod Kłuszynem 1612- kapitulacja Chodkiewicza 1620- Bitwa pod Cecorą 1621- Bitwa pod Chocimiem 1624- pierwszym ministrem zostaje Richelieu 1627- Bitwa pod Oliwą 1629- Bitwa w Starym Targu 1634- pokój w Polanowie 1635- pokój w Sztumskiej Wsi (do 1661) 1643-...