PLAN WYCIECZKI

„Rajd śladami Jana Pawła II”

„Rajd śladami Jana Pawła II”

Rajd organizowany jest głównie dla młodzieży, ale również dla tych, którzy chcieliby przejść szlakiem papieskim w Beskidzie Niskim śladami Jana Pawła II, a przy tym podziwiać piękno natury oraz zwiedzić inne ciekawe obiekty nie związane z papieżem Polakiem.

Rajd jest czterodniowy. Obędzie się on w dniach 13-15. lipca 2012r.

Rozpoczęcie oraz zakończenie rajdu odbędzie się w Jaśle na dworcu PKS.

Rajd złożony jest z tras autokarowych tzn. będziemy pokonywać je dzięki przejazdem autokarem, oraz tras pieszych śladami Jana Pawła II na terenie górskim.

Trasy autokarowe:

• Jasło – Dębowiec – Cieklin – Folusz

• Kotań - Krempna

• Nowa Wieś – Dukla – Jasło

Trasy piesze:

• Folusz – Magura Wątkowska – Kotań

• Krempna – Góra Grzywacka – Chyrowa – Pustelnia św. Jana z Dukli

Miejsca, które będziemy zwiedzać:

Jasło: Skansen archeologiczny „Karpacka Troja”.

Dębowiec: Małomiasteczkowa drewniana zabudowa, kościół p.w. św. Bartłomieja, Sanktuarium MB Saletyńskiej.

Cieklin: Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza, Kościół p.w. Michała Archanioła.

Folusz: Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca.

Magura Wątkowska 846m n.p.m. – ołtarz polowy i pomnik Jana Pawła II.

Kotań: Cerkiew grekokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana.

Krempna: Magurki Park Narodowy, cerkiew p.w. śś Kosmy i Damiana.

Góra Grzywacka 567m n.p.m. – punkt widokowy.

Chyrowa: cerkiew grekokatolicka p.w. Prokow Przeświętej Bogurodzicy, obelisk Jana Pawła II

Pustelnia św. Jana z Dukli.

Dukla: Kościół i Klasztor oo. Bernardynów – pomnik JPII i św. Jana z Dukli, Muzeum Historyczne wraz z zespołem parkowo-pałacowym , ratusz, Kościół p.w. św. Marii Magdaleny.

Plan rajdu

DZIEŃ 1 10.07.2012

8.00 – Zbiórka chętnych osób na dworcu PKS w Jaśle.

8.15 – Wyjazd z Jasła do skansenu.

8.35 – Zwiedzanie skansenu archeologicznego „Karpacka Troja”.

„Karpacka Troja” – położona przy szosie nr 28 Jasło – Gorlice, siedlisko obronne osady grupy pleszewskiej kultury mierzanowieckiej (2000-1600 p.n.e.), ok. 130 tys. eksponatów potwierdzających osadnictwo od okresu paleolitu do średniowiecza. Fragmenty budynków zostały zrekonstruowane.

10.30 – Wyjazd ze skansenu i przejazd do Dębowca.

11.00 – Zwiedzanie małomiasteczkowej zabudowy drewnianej i kościoła p.w. św. Bartłomieja.

Małomiasteczkowa drewniana zabudowa – pozostałości XIX-sto wiecznego miasta, w 1964 cały układ urbanistyczny z drewnianą zabudową znajdował się w spisie zabytków, część budynków wyremontowana służy mieszkańcom jako domy mieszkalne, ob. w spisie zabytków znajdują się dwa domy – szpitalka i dom w typie dworku.

Szpitalka - 200. letni budynek domu dla ubogich, do lat. 80 XX. służył jako schronienie dla potrzebujących. We wnętrzu ciekawy piec o unikalnej konstrukcji arkadowej oraz belka tragarzowa z napisem wotywnym. Na niej darzony szczególną czcią krzyż z ludową, drewniana figurą ukrzyżowanego z końca XVIII w.

Kościół św. Bartłomieja 1848 r. z pięknymi polichromiami, z XIX wiecznymi zabytkowymi organy, w ołtarzu głównym namalowany na desce wizerunek patrona kościoła z XVII.

11.30 – Przejście do Sanktuarium MB Saletyńskiej.

11.40 – Wejście i zwiedzanie sanktuarium, zakup pamiątek.

Klasztor Matki Boskiej Saletyńskiej 1910, z podworskim parkiem, obok założono kalwarię saletyńską na wzór kalwarii z La Salette, ze źródełkiem, którego woda ma podobno cudowną moc. Miejsce to zdobi pomnik przyrody - ponad 500-letni dąb Bartek.

12.40 – Wyjazd z Dębowca i przejazd do Cieklina.

13.10 – Zwiedzanie Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza i kościoła p.w. św. Michała Archanioła, czas wolny na obiad.

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza z 2008 r., dzięki staraniom samorządu Gminy Dębowiec, kolekcjonerów oraz mieszkańców Cieklina, znajduje się w budynek nowego Wiejskiego Domu Kultury, patronem jest Stanisław Barabasz, który ponownie wprowadził narty do Polski po trzywiekowym okresie zapomnienia. Używał nart własnej konstrukcji, wykonanych w Cieklinie w roku 1888.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła 1897 – 1903, projektu architekta Jana Zubrzyckiego, konsekrowany 1904 r. przez bp Józef Sebastian Pelczara, mur., na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego . Mury od zewnątrz kamienne, od wewnątrz ceglane. Fasadę ujmuje wieża (48m.)wykonana z ciosów kamiennych, na szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem.

15.00 – Wyjazd z Cieklina do Folusza.

15.15 – Przyjazd do Folusza, zwiedzanie Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej, przejście do miejsca zakwaterowania

Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca , otwarty w 2010 r. położony na lewym brzegu Potoku Kłopotnicy. Na powierzchni około 2,5 hektara oprócz placu zabaw dla dzieci znajdują się ścieżki, przy których rozmieszczono tablice informacyjne ze zdjęciami i opisami przyrody.

16.00 – Zakwaterowanie, czas wolny.

17.00 – Obiadokolacja.

19.00 – Wieczór integracyjny przy grillu i ognisku.

22.00 – Cisza nocna.Plan rajdu

DZIEŃ 2 13.07.2012

7.00 – Pobudka.

7.30 – Śniadanie.

8.00 – Zbiórka przed domkami noclegowymi i wyjście z Folusza i przejście na Magurę Wątkowską (4,3km).

Magura Wątkowska – grzbiet górski położony na SE od Gorlic, zbudowany z piasków i łupków fliszowych, wznosi się do 864m n.p.m. (Wątkowa), formy skalne - kornuty, stoki porośnięte lasem, na grzbiecie kosodrzewina. Ks. Karol Wojtyła wyszedł na nią po raz pierwszy w 1952. Pomnik poświęcony JPII wzniesiony przez jasielskich turystów, poświęcony 15sierpnia 2003r.

10.00 – Wyjście z Magury i przejście przez Ostrysz do Kotanii (13km).

17.00 – Przejście z Kotanii i zwiedzanie cerkwi p.w. śś. Kosmy i Damiana.

Cerkiew grekokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana z XVIII w., remontowana w 1841 i 1963 (utworzenie lapidarium – 22 zabytkowe nagrobki), została rozebrana, zakonserwowana i złożona, ob. Kościół rzymskokatolicki.

17.50 – Wyjazd z Kotanii i przejazd do Krempnej.

17.45 – Zakwaterowanie.

18.00 – Obiadokolacja, czas wolny.

19.00 – Gry i zabawy dla chętnych.Plan rajdu

DZIEŃ 3 14.07.2012

7.00 – Pobudka.

7.30 – Śniadanie.

8.00 – Wyjście z miejsca noclegu i przejście do Muzeum Magurskiego Parku Narodowego.

8.10 – Zwiedzanie Muzeum MPN.

Muzeum Magurskiego Parku Narodowego 2005, o pow. 400m2, zrekonstruowano naturalne środowisko beskidzkie, tłem są 4 pory roku, oprócz zwierząt i roślin odtworzono leśny strumień osadzony w jesiennym krajobrazie.

8.40 – Zwiedzanie cerkwi p.w. śś. Kosmy i Damiana.

Cerkiew grekokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana 1778, gruntowny remont w 1893 i 1930, wewnątrz ikonostas z 1835, konstrukcja trójdzielna, ob. Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

9.00 – Przejście ścieżką przyrodniczą „Hałbów – Kamień” przez Kąty na Górę Grzywacką (10,3km).

12.00 – Szczyt Góry Grzywackiej, podziwianie panoramy.

Góra Grzywacka 567m n.p.m., szczyt w zach. cz. Beskidu Niskiego, na wierzchołku krzyż milenijny z platformą widokową. Trasa wędrówek ks. Wojtyły prowadziła przez Kąty w 1952 i 1953r.

12.30 – zejście z Góry Grzywackiej i przejście do Chyrowej.

15.30 – Chyrowa – kwaterowanie z Schronisku Turystycznym.

15.45 – Obiad.

16.30 – Wyjście ze schroniska i zwiedzanie.

16.50 – Zwiedzanie cerkwi p.w. Prokow Przeświętej Bogarodzicy oraz obelisk Jana Pawła II.

Cerkiew grekokatolicka p.w. Prokow Przeświętej Bogarodzicy 1780, najstarszą częścią jest murowane prezbiterium i zakrystia (1707), prawdopodobnie dawna kaplica z pocz. XVIII w., drewnianą nawę i babiniec z wieżą dobudowano w 1770 r. Na nadprożu portalu wejściowego do babińca widnieje data zapisana łaciną i cyrylicą - "12 czerwca 1780 roku". Ob. Kościół rzymskokatolicki.

Ks. Karol Wojtyła był tu po raz pierwszy w 1952, rok później odprawiał tu mszę – wydarzenie to upamiętniono obeliskiem wzniesionym w 2005r przez jasielskich turystów.

18.00 – 20.00 – Czas wolny.

20.10 – Kolacja.

21.00 – Cisza nocna.Plan rajdu

DZIEŃ 4 15.07.2012

7.00 – Pobudka.

7.30 – Śniadanie.

8.00 – Wyjście ze schroniska i przejście do Pustelni św. Jana z Dukli (8,5km).

11.30 – Zwiedzanie Pustelni.

Pustelnia św. Jana z Dukli zał. w 1769 przez oo. Bernardynów z Dukli, fund. Marii Amelii z Brühlow, miejsce odosobnienia św. Jana, miejsce kultu religijnego. W pustelni znajduje się neogotycka kaplica wybudowana na miejscu starej z pocz. XX w., poniżej cudowne źródełko, w lesie stacje drogi krzyżowej.

12.00 – Wyjście z Pustelni i zejście do drogi głównej przy miejscowości Nowa Wieś (1,4km).

12.45 – Zbiórka w autokarze i przejazd do Dukli.

13.10 – Przyjazd do Dukli.

13.15 – Zwiedzanie ratusza i kościoła p.w. św. Marii Magdaleny.

Ratusz z pocz. XVII, przebudowywany 2poł.XIX w., mur., piętrowy, na planie prostokąta, przez wiele lat był siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie jest własnością rodziny Tarnowskich.

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1764 r., rokokowy, we wnętrzu lustra i rokokowe rzeźby, w prawej kaplicy znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków Dukli – nagrobek z czarnego marmuru Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej z rzeźbą rokokową przedstawiającą zmarłą w stroju dworskim na sarkofagu, z 1773 r. dłuta Jana Obrockiego ze Lwowa, w przedsionku znajduje się grobowiec z czarnego marmuru Franciszka Stadnickiego (1742–1810) – Kawalera Orderów Orła Białego i św. Stanisława, konfederata barskiego; obrońcy Krakowa, starosty ostrzeszowskiego; rotmistrza, posła na sejm z Ziemi Wieluńskiej, właściciela 17 kluczy m.in. Rymanowa i Dukli (1809 r.). W podziemiach krypty grobowce właścicieli Dukli.

14.00 – Przejście do muzeum.

14.10 – Zwiedzanie Klasztoru oraz zespołu parkowo - pałacowego (Muzeum Historycznego ) – Skansen broni ciężkiej.

Kościół i klasztor oo. Bernardynów 1761, miejsce przechowywania relikwii św. Jana z Dukli, gł. Ośrodek jego kultu, u stóp zespołu Bernardynów pomnik Jana Pawła II i św. Jana z Dukli.

Zespół parkowo – pałacowy 1636, ob. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli od 1964, Wystawy:

1. Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo – parkowego.

2. Wystawy militarne - w większości dotyczące walk w Karpatach w okresie I i II wojny światowej.

3. Skansen broni ciężkiej na dziedzińcu Muzeum.

15.45 – Wyjście z Muzeum, zbiórka wszystkich uczestników, przejście do autokaru.

16.00 – Wyjazd z Dukli i powrót do Jasła.

16.30 – Przyjazd do Jasła i zakończenie rajdu.