Każda epoka zawiera w sobie wielką Historię, jednostkową oraz całego narodu. To literatura staje się świadectwem upamiętnienia wydarzeń historycznych, aby potomni znali swych przodków oraz ich dokonania. Historia Polski, jako narodu, obfituje w liczne tragiczne momenty, które stały się motorem dla sztuki. Tematykę literatury polskiej cechowała troska o naszą egzystencję. Dramatyczne losy i przeżycia Polaków zawsze inspirowały twórców, stąd tak liczne i wartościowe utwory. Jednym z najważniejszych epizodów w historii naszej ojczyzny jest powstanie listopadowe - spotykamy się z ujęciem je wychwalającym, jak i potępiającym. W swojej prezentacji postaram się przedstawić różne ujęcia tego wydarzenia w literaturze oraz sztuce. Powstanie listopadowe było polskim powstaniem narodowym przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Główną przyczyną jego wybuchu było nieprzestrzeganie przez Imperium Rosyjskie postanowień konstytucji z 1815 roku. Przyczyną upadku powstania była między innymi przewaga liczebna Rosjan, nieudolne kierownictwo powstania, brak koordynacji działań powstańczych, brak poparcia ze strony chłopów oraz brak poparcia ze strony państw zachodnich. Niestety, upadek zapoczątkował rusyfikację Królestwa Polskiego, została zniesiona konstytucja, wobec uczestników i zwolenników powstania zastosowano kary więzienia, zsyłki i konfiskaty posiadanych dóbr. Podporządkowano Rosji oświatę, system karny i monetarny Królestwa, na terytorium którego stacjonowała armia rosyjska. Jak już wspominałam, powstanie miało ogromny wydźwięk w literaturze i sztuce, spójrzmy teraz na poszczególne jego odzwierciedlenia. Romantyzm polski jest bogatszy od zagranicznych wizerunków tej epoki o jeden niesłychanie ważny element, którego brak w literaturach europejskich. Jest nim sprawa narodowa. W tekstach romantycznych widać głęboką troskę o przyszłe losy zniewolonego narodu. Poetą, który swym piórem poruszał serca rodaków i budził w nich patriotyzm, był niewątpliwie Adam Mickiewicz. W utworze „Reduta Ordona” inspiracją do jego napisania stało się właśnie powstanie listopadowe i opowieść adiutanta Stefana Garczyńskiego, który brał udział w obronie jednego z fortów znajdujących się na warszawskiej Woli. Utwór jest opisem obrony Warszawy przed Rosjanami we wrześniu 1831 przez załogę Reduty 54, gdzie dowódcą artylerii był Juliusz Konstanty Ordon. Grupa wojska będąca jedynym oddziałem, który bronił tego przyczółku była bardzo nieliczna, a przewaga wojsk rosyjskich okazała się miażdżąca. Na początku wiersza...