Pisząc o stosunkach miedzy tymi dwoma krajami, nie sposób nie wspomnieć o kłopotach z kanadyjską tożsamością narodową. Gospodarka Kanady, jak tez i sam naród są uzależnione od Stanów Zjednoczonych. Z badań wynika że ponad ćwierć miliona obywateli Kanady, jeździ do pracy na tereny Stanów Zjednoczonych. Wiele dóbr wytwarzanych w przez Kanadyjczyków trafia do amerykańskich sklepów. Jednak te dwa narody jednoczy nie tylko gospodarka, współpraca , ale też wspólny język i podobna kultura. Społeczeństwa te są zatem sobie obce znane. Naród Kanadyjski jest poniekąd produktem ubocznym rewolucji amerykańskiej, w której trzynaście prowincji Brytyjskich oddzieliło się od Wielkiej Brytanii. W ciągu kilku miesięcy napłynęła rzesza Brytyjczyków, którzy z nieufnością patrzyli na Stany Zjednoczone . W 1818 roku wybuchła wojna brytyjsko-amerykańska. Obie strony jednak powstrzymywały się od groźnych operacji. Brytyjczycy nastawili się defensywnie, a Amerykanie działali niezdecydowanie, zatem obie strony z chęcią przyjęły tzw. Traktat Gandawski . W 1827 roku William Lyon MaCkenzie i Louis-Joseph Papineau rozpoczęli anty brytyjski dwa bunty, który miał na celu nadanie terenom kolonialny większej władzy lokalnej, a nie wręcz dyktatorskim rządom gubernatorów przysyłanych przez Londyn. Rebelie te zostały bardzo szybko spacyfikowane a ich organizatorzy uciekli za granicę - w tym głównie do USA. Wydarzenia ta miał jednak ogromny wpływ na późniejszy bieg historii Kanady jak i innych koloni Brytyjskiego Imperium. Brytyjczycy na podstawie raportu Durhama postanowili zmienić swoją politykę wobec swych kolonii. Amerykanie, jeszcze do wojny secesyjnej, chcieli po prostu przyłączyć Kanadę do Stanów, potem uznali, że jeśli Kanada będzie dość cywilizowana, to sama się przyłączy. Tak się jednak nie stało. Kanada, aż do I wojny światowej była pod protektoratem Wielkiej Brytanii i de facto miała tylko prawa autonomii. W okresie międzywojennym wyraźnie widać było, że Kanada dąży do usamodzielnienia się, ale nie chce zerwać dobrych relacji z Londynem. W 1931 roku Statut Westminsterski potwierdził niezależność Kanady . W okresie II wojny światowej państwo liścia klonowego wyrosło bardzo silne państwo o dużej i dobrze wyposażonej oraz wyszkolonej armii mającej duże zaplecze gospodarcze, które w latach wojny produkowało duże ilości wszelkich dóbr na rzecz koalicji antyhitlerowskiej i anty japońskiej. W okresie Zimnej wojny Kanada ściśle współpracowała militarnie, gospodarczo oraz politycznie z USA i państwami Europy Zachodniej . Po II wojnie światowej polityka zagraniczna Kanady ukierunkowana...