1. Opis postaci Mendla Gdańskiego: · przedstawienie zakładu introligatorskiego; · historia przeszłości głównego bohatera (wspomnienie zmarłych krewnych); · poglądy Mendla na wychowanie jedynego wnuka – Jakuba. 2. Relacja z codziennych czynności dziadka i wnuka: · wspólny posiłek przyniesiony przez sąsiadkę; · praca przy obkładaniu książek; · sumienna nauka gimnazjalisty; · gorące modlitwy szabasowe Gdańskich. 3. Powrót zdenerwowanego Jakuba ze szkoły. 4. Dziadek wysłuchuje skarg na temat szykanowania młodego Żyda. 5. Dependent informuje introligatora o planowanych napaściach na Żydów. 4. Wizyta i rozmowa z zegarmistrzem: · potwierdzenie plotek o planowanym pogromie; · dyskusja na temat „polskości” Mendla. 6. Student...