1. Opis postaci Mendla Gdańskiego:

· przedstawienie zakładu introligatorskiego;

· historia przeszłości głównego bohatera (wspomnienie zmarłych krewnych);

· poglądy Mendla na wychowanie jedynego wnuka – Jakuba.

2. Relacja z codziennych czynności dziadka i wnuka:

· wspólny posiłek przyniesiony przez sąsiadkę;

· praca przy obkładaniu książek;

· sumienna nauka gimnazjalisty;

· gorące modlitwy szabasowe Gdańskich.

3. Powrót zdenerwowanego Jakuba ze szkoły.

4. Dziadek wysłuchuje skarg na temat szykanowania młodego Żyda.

5. Dependent informuje introligatora o planowanych napaściach na Żydów.

4. Wizyta i rozmowa z zegarmistrzem:

· potwierdzenie plotek o planowanym pogromie;

· dyskusja na temat „polskości” Mendla.

6. Student ostrzega Żyda przed atakami.

7. Próby udzielenia ratunku Gdańskim ze strony znajomych sąsiadek.

8. Przybycie napastników przed dom introligatora.

9. Dumne zachowanie starca (ustanie wraz z wnuczkiem w otwartym oknie).

10. Zranienie Kuby kamieniem przez agresora.

11. Student własnym ciałem broni Żydów.

12. Odejście rozzłoszczonych i krzyczących napastników.

13. Końcowe wyznanie Mendla.