1. Kiedy i gdzie się urodził? Urodził się w 1530r. w Sycynie koło Zwolenia 2. Jakiego był herbu? Korwin 3. Kim byli jego rodzice? Piotr Kochanowski - komornik radomski, sędzia ziemski sandomierski Anna Białaczowska - właścicielka dóbr Policzna, herbu Odrowąż 4. Kto opisał jego matkę, w jakim tekście i dlaczego? Jan Kochanowski określa swą matkę w ostatnim z Trenów, jako kogoś, kto perswazją umiał złagodzić ból i rozpacz po stracie dziecka. Wspomina ją też Łukasz Górnicki w Dworzaninie polskim nazywając ją panią „stateczną i bardzo trefną” przedstawiając ideał dworzanina. 5. Kto z rodziny Kochanowskiego parał się literaturą? Jego dwaj bracia - Mikołaj i Andrzej 6. W jakich latach studiował w Krakowie i co? Studiował na Wydziale sztuk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej w 1544-1547r. 7. W jakich latach studiował we Włoszech (nazwy uniwersytetów i miejscowości)? Padwa: 1552-1555, 1556-1557 i 1558-1559. 8. W którym mieście włoskim i gdzie można znaleźć tablicę upamiętniającą Kochanowskiego? Tablica znajduje się w kościele Eremitów w Padwie we Włoszech. 9. W kim się kochał, pod jakim imieniem uwiecznił tę kurtyzanę i w jakim dziele? Imię Hanna (Anna) było ulubionym imieniem Kochanowskiego. Nosiła je matka poety, Anna Białaczowska. Jan Kochanowski nazywa w wierszach (utwór Panna XI) tym imieniem również swoją żonę, Dorotę. 10. Kiedy zmarła jego matka i ojciec, co to zmieniło w jego życiu? Piotr Kochanowski zmarł w 1547r. Anna Białaczowska zmarła w 1557r. – po jej śmierci zakończył edukację w Włoszech 11. Czym zajmował się zaraz po zakończeniu nauk? Na jakich dworach przebywał i w jakim charakterze? Podróżował po Włoszech, Niemczech i Francji. Przebywał na dworach Tarnowskich, Tęczyńskich, Jana Firleja oraz biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego i Zygmunta Augusta. 12. Jaką funkcję pełnił na dworze królewskim? Na dworze Zygmunta pełnił funkcję sekretarza królewskiego. Przy dworze Zygmunta II Augusta opisywał ważne dla Rzeczypospolitej wydarzenia, w tym hołd pruski. 13. Z jakiej okazji napisał pierwszy polski dramat? „Odprawa posłów greckich” była prezentem ślubnym dla Jana Zamoyskiego. 14. Dlaczego w jeden z fraszek napisał o sobie „jutro zasię cichy ksiądz w kapitule”? Kochanowski był proboszczem poznańskim mającym prawo zasiadać w radzie...