1. Kiedy i gdzie się urodził?

Urodził się w 1530r. w Sycynie koło Zwolenia

2. Jakiego był herbu?

Korwin

3. Kim byli jego rodzice?

Piotr Kochanowski - komornik radomski, sędzia ziemski sandomierski

Anna Białaczowska - właścicielka dóbr Policzna, herbu Odrowąż

4. Kto opisał jego matkę, w jakim tekście i dlaczego?

Jan Kochanowski określa swą matkę w ostatnim z Trenów, jako kogoś, kto perswazją umiał złagodzić ból i rozpacz po stracie dziecka. Wspomina ją też Łukasz Górnicki w Dworzaninie polskim nazywając ją panią „stateczną i bardzo trefną” przedstawiając ideał dworzanina.

5. Kto z rodziny Kochanowskiego parał się literaturą?

Jego dwaj bracia - Mikołaj i Andrzej

6. W jakich latach studiował w Krakowie i co?

Studiował na Wydziale sztuk wyzwolonych na Akademii Krakowskiej w 1544-1547r.

7. W jakich latach studiował we Włoszech (nazwy uniwersytetów i miejscowości)?

Padwa: 1552-1555, 1556-1557 i 1558-1559.

8. W którym mieście włoskim i gdzie można znaleźć tablicę upamiętniającą Kochanowskiego?

Tablica znajduje się w kościele Eremitów w Padwie we Włoszech.

9. W kim się kochał, pod jakim imieniem uwiecznił tę kurtyzanę i w jakim dziele?

Imię Hanna (Anna) było ulubionym imieniem Kochanowskiego. Nosiła je matka poety, Anna Białaczowska. Jan Kochanowski nazywa w wierszach (utwór Panna XI) tym imieniem również swoją żonę, Dorotę.

10. Kiedy zmarła jego matka i ojciec, co to zmieniło w jego życiu?

Piotr Kochanowski zmarł w 1547r.

Anna Białaczowska zmarła w 1557r. – po jej śmierci zakończył edukację w Włoszech

11. Czym zajmował się zaraz po zakończeniu nauk? Na jakich dworach przebywał i w jakim charakterze?

Podróżował po Włoszech, Niemczech i Francji. Przebywał na dworach Tarnowskich, Tęczyńskich, Jana Firleja oraz biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego i Zygmunta Augusta.

12. Jaką funkcję pełnił na dworze królewskim?

Na dworze Zygmunta pełnił funkcję sekretarza królewskiego. Przy dworze Zygmunta II Augusta opisywał ważne dla Rzeczypospolitej wydarzenia, w tym hołd pruski.

13. Z jakiej okazji napisał pierwszy polski dramat?

„Odprawa posłów greckich” była prezentem ślubnym dla Jana Zamoyskiego.

14. Dlaczego w jeden z fraszek napisał o sobie „jutro zasię cichy ksiądz w kapitule”?

Kochanowski był proboszczem poznańskim mającym prawo zasiadać w radzie biskupiej.

15. W jakiej wojnie brał udział?

W 1567 towarzyszył królowi w wyprawie radoszkowickiej, będącej próbą demonstracji zbrojnej w czasie wojny przeciwko Rosji.

16. Na którym dworze spotkał się z innowiercami (protestantami)?

Na uniwersytecie w Królewcu, ośrodku myśli luterańskiej, gdzie studiował.

17. Wymień nazwiska mecenatów Kochanowskiego.

Albrecht Hohenzollern, Filip Padniewszki, Jan Firlej i Piotr Myszkowski

18. Kiedy i z kim się ożenił, podaj imiona jego dzieci.

Ożenił się z Dorotą Podlodowską (data ślubu jest sporna, w literaturze można spotkać lata: 1569 lub 1570, 1574, a nawet 1577), imiona jego dzieci to: Urszula, Hanna (Anna), Ewa, Poliksena, Elżbieta (Halszka), Krystyna, Jan.

19. Kiedy urodziło się jego najmłodsze dziecko?

Po jego śmierci.

20. Kiedy zmarł Jan Kochanowski?

Zmarł 22 sierpnia 1584 w Lublinie

21. Co robił tuż przed śmiercią w Lublinie?

Udał się tam, aby wnieść skargę do króla w sprawie zabójstwa swojego szwagra – Jakuba Podlodowskiego.

22. Gdzie został prawdopodobnie pochowany?

W parafii w Zwoleniu w krypcie znajdującej się pod budynkiem kościoła.

23. Wymień wszystkie funkcje społeczne jakie pełnił.

poeta polski epoki renesansu, sekretarz królewski, pleban, dramaturg