Namiętność jest to stan silnego odczuwania emocji, bądź uczucie skierowane wobec danej pasji, zainteresowania. Często występuje ona na kartach książki, rodzi się pomiędzy bohaterami, dzięki czemu świat fikcyjny zostaje wzbogacony o namiastkę świata rzeczywistego. Z namiętnościami mamy kontakt już od najmłodszych lat. Jednak dopiero dorastając zaczynamy je rozumieć. Każdy odbiera ją inaczej, na swój własny, indywidualny sposób. Dla jednych namiętność kojarzyć się będzie z przyjaźnią, dla innych z nienawiścią czy miłością, zaś dla pozostałych może przywoływać na myśl silne przywiązanie do kogoś lub czegoś.

Dramatem, w którym doskonale odnajdujemy rozwinięcie tematu namiętności jest tragedia Williama Szekspira pt. "Romeo i Julia" .

Pierwszą, zasadniczą kwestią rzucającą się w oczy, jest uczucie, którym darzą się główni bohaterowie. Romeo i Julia są w sobie zakochani na zabój, ale ich miłość jest zakazana. Konflikt między ich rodzinami nie pozwala im żyć w pełni szczęśliwie. Muszą walczyć z namiętnością, żyć w ciągłym strachu, że ich związek zostanie odkryty . Mimo to, cieszą się każdą spędzoną razem chwilą. Mamy tu do czynienia z namiętnością tak wielką, że doprowadzi ona bohaterów do ostateczności, jaką będzie śmierć.

Drugim argumentem popierającym tę tezę jest sytuacja panująca między rodzinami zakochanych. Choć uczucie nienawiści, które kierowało dwoma zwaśnionymi rodami było bardzo wyniszczające, nie można na nie nie spojrzeć przez pryzmat namiętności. Pasja z jaką obie rodziny oddawały się w obronie swojego honoru, walki o swoje dzieci, była nie do opisania. Członkowie rodzin byli w stanie poświęcić nawet własne życie, tak jak Tybalt i Merkucjo, w obronie swojego rodu.

Kolejnym argumentem jakim poprę tę tezę jest przyjaźń jaka panowała między ojcem Laurentym, Martą a głównymi bohaterami. Franciszkanin i niania Julii pomagają zakochanym, bronią ich , organizują im ślub i do końca nie mówią nikomu prawdy.

Bezinteresownych przyjaciół, którzy są gotowi na takie poświęcenia jest bardzo mało. Przyjaźń jaka ich łączyła, to w jaki sposób jej bronili, jest wielką namiętnością.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty można w pełni zgodzić się z twierdzeniem iż dramat Williama Szekspira pt.: "Romeo i Julia" jest opowieścią o ludzkich namiętnościach. Zarówno o tych dobrych, jak i złych.