W wierszu podmiotem lirycznym jest Mirza- wschodni przewodnik towarzyszący pielgrzymowi w podróży po Krymie. Utwór jest rozbudowaną apostrofą- modlitwą wypowiadaną przez Mirze. Dla Mirzy świat jest jednością. Czatyrdah to pomost łączący ziemię i niebo. Dlatego też nie popełnia świętokradztwa oddając cześć górze.

Modlitwa Mirzy stanowi jednocześnie opis szczytu, budowany na zasadzie łańcucha porównań. Czatyrdah kojarzy się podmiotowa lirycznemu z masztem statku, władcą a nawet archaniołem.

Postać Gabriela pozwala podmiotowi nawiązać do kwestii religijnych i podkreślić przynależność szczytu do porządku sacrum. Jednocześnie góra staje się podobnie niedostępna, oddzielona od świata ludzkiego.