"Lalka" Bolesława Prusa jest to powieść o: -miłości ( np. Wokulskiego do Łęckiej) -przyjaźni (np. Wokulskiego z Rzeckim) -Warszawie -Paryżu -społeczeństwie polskim -arystokracji -rozczarowaniach -narodzeniu się kapitalizmu -mniejszościach narodowych...