"Lalka" Bolesława Prusa jest to powieść o:

-miłości ( np. Wokulskiego do Łęckiej)

-przyjaźni (np. Wokulskiego z Rzeckim)

-Warszawie

-Paryżu

-społeczeństwie polskim

-arystokracji

-rozczarowaniach

-narodzeniu się kapitalizmu

-mniejszościach narodowych ( Minclowie, Żydzi)

-rozwoju technologicznym

-żerowaniu na innych ( Izabela Łęcka, Starski)

-donosicielach

-o relacjach polsko-żydowskich.