WSTĘP W 1938 roku Polska wykorzystała najazd Niemiec na Czechosłowację i zajęła Zaolzie, czeską część Śląska Cieszyńskiego. Kanclerz Niemiec, Adolf Hitler, zaproponował nam sojusz wojskowy. W zamian zażądał Gdańska oraz specjalnego korytarza (drogi) Niemiec do Prus Wschodnich. Odrzucenie tych postulatów oznaczało wojnę. Niemcy, o czasu kiedy władzę objęci faszyści, rozbudowały swoje siły zbrojne. W samotnej walce Polska nie mogła im sprostać. Jedynym sojusznikiem naszego kraju była od lat Francja. Jednak Francuzi głośno zapowiadali: „ Nie będziemy umierać za Gdańsk”. Z propozycją układu obronnego wystąpiła Rosja radziecka, ale nie został on zaakceptowany przez rząd. W sierpniu 1939 roku Polska zawarła przymierze z Anglią. Rząd sądząc, że powstrzyma to Hitlera, opóźnił powszechną mobilizację. Przed 1 września nie zdołano więc ściągnąć do wojska wszystkich mężczyzn zdolnych do walki. Dnia 1 września o godzinie 4:45 niemieckie armie uderzyły na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Do bohaterskiej obrony przystąpił cały naród. Polacy walczyli z poświęceniem, licząc na szybką pomoc Anglii i Francji. Jednak sojusznicy nie przybywali, a przewaga liczebna i techniczna była po stronie najeźdźcy, wspieranego dodatkowo przez niemiecką V kolumnę (mieszkający w Polsce Niemcy, którzy pomagali Hitlerowi, szpiegowali, dokonywali zamachów na tyłach frontu). Lotnictwo wroga bezwzględnie bombardowało lotniska, porty i miasta, uniemożliwiając wszelką obronę. Sytuację pogarszały tysiące uchodźców, blokujących drogi i utrudniających przemarsz naszych wojsk. Polskie armie znajdowały się w ciągłym odwrocie, spychane w stronę stolicy. 17 września najwyższe władze państwowe opuściły kraj. Udały się do Rumunii. Tego samego dnia Związek Radziecki zaatakował nasze ziemie wschodnie. Oficjalnie- by chronić mieszkających tam Ukraińców i Białorusinów. W rzeczywistości uzgodnił już z Niemcami podział Polski. Kraj bronił się jeszcze przez dwa tygodnie. OGÓLNIE O OBRONIE Pokonane w kampanii wrześniowej 1939r. przez dwóch nieporównywalnie silniejszych wrogów państwo polskie nadal prowadziło walkę i potwierdzało swoją trwałość. Polacy podjęli wszechstronną walkę o wyzwolenie kraju, a także o przyszły kształt państwa. Polacy w każdy możliwy sposób starali się utrudniać działania okupantów, począwszy od uchylania się od dostarczania żywności dla wojska, przez zniżanie produkcji na potrzeby armii a skończywszy na ukrywaniu przedmiotów wartościowych dla kultury polskiej. Działały także konspiracyjne drukarnie i wydawnictwa. Powstawały tajne szkoły w stopniu średnim i wyższym. Polacy...