Jak mowi wikipedia: – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru. Węglowodory ze względu na występowanie wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel dzieli się na: nasycone, zwane inaczej alkanami w których nie występują podwójne i potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla węglowodory nienasycone, w których te wiązania występują, które dzielą się dalej na: alkeny (olefiny) – zawierające wiązania podwójne (np. etylen), które ponownie dzielą się na: dieny – zawierające dwa wiązania podwójne, które po raz kolejny dzielą się na: alleny – w których występują skumulowane układy wiązań podwójnych (C=C=C) (np. 1,2-butadien) dieny sprzężone – w których występują dwa wiązania podwójne przedzielone jednym pojedynczym: (C=C-C=C) (np. 1,3-butadien) polieny – w których występuje więcej niż dwa wiązania podwójne. alkiny – w których występują wiązania potrójne węgiel-węgiel (np. acetylen) węglowodory aromatyczne – w których występują struktury ze specyficznie sprzężonymi układami wiązań podwójnych (np. benzen). Inny podział węglowodorów wynika z topologii ich łańcuchów: liniowe – w których...