W epoce romantyzmu powstał specyficzny typ głównego bohatera utworu, wybitnej jednostki zmagającej się z Bogiem, światem i samą sobą. Przykładami takich bohaterów są np. Konrad z „Dziadów” Adama Mickiewicza i Kordian-tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego. W moim rozważaniu zajmę się tym drugim bohaterem. W podanym fragmencie Kordian znajduje się na szczycie góry Mont Blanc na której prowadzi monolog liryczny.

Główny bohater jest świadomy swojej potęgi, mówi: ”Mogę siłą uczucia serce moje nalać,/Aby się czuciem na tłumy rozciekło,/I przepełniło serca nad brzegi,/I popłynęło rzeką pod trony-obalać”. Pragnie aby jego kraj stał się wolny, nawet za cenę zabójstwa cara. Kordian w czasie rozważań zastanawia się czy zdecydować się na walkę o wolność narodu polskiego, czy popełnić samobójstwo. W tym momencie ujawnia się kolejna cecha bohatera romantycznego, mianowicie wewnętrzne rozdarcie. Kordian mówi także o utracie złudzeń co do miłości, dobroduszności ludzi i jakiejkolwiek pomocy w walce z carem, które utracił podczas podróży po Europie. Bohater zdaje sobie sprawę z własnego osamotnienia, czuje jednocześnie, że spoczywa na nim wielka odpowiedzialność za Polskę i Polaków. Na koniec swojego monologu, Kordian odkrywa cel swojego życia, będzie walczył o wolność i niepodległość narodu, nawet za cenę własnego życia. Swój plan wygłasza wykrzyczanym hasłem: „Polska Winkelriedem narodów!”. Bohater uważa, że Polska po wznieceniu buntu przeciwko Rosji zostanie zmiażdżona, ale dzięki jej ofierze inne narody będą mogły sięgnąć po wolność. Kordian był zdolny poświęcić się za naród Polski, tylko po to aby oszczędzić im cierpień. To kolejna cecha bohatera romantycznego.

Kordian jest idealnym przykładem bohatera romantycznego. Posiada cechy takie jak wybitność, ponadprzeciętność i indywidualizm, są one przyczyną innych cech na przykład: osamotnienia w działaniu, gdyż sam chciał uratować naród i czuł się za niego odpowiedzialny, zdolności do poświęcania się oraz niechęci wobec nie rozumiejących go ludzi. Są to najważniejsze argumenty pokazujące, że Kordian to bohater romantyczny.