PRZYCZYNY WYBUCHU WILEKIEJ REWOLUCJI FRANCUSKIEJ: SPOŁECZNE: podział społeczeństwa na trzy stany (1.duchowieństwo; 2. szlachta; 3. mieszczanie) wewnętrzne zróżnicowanie ekonomiczne i prawne co prowadziło do ANTAGONIZMÓW burżuazja chciała uzyskać takie same prawa, jakie miała szlachta i uzyskania wpływu na władzę GOSPODARCZE: silna pozycja szlachty, która miała wyłączne prawo do posiadania ziemi kryzys gospodarczy lat 80 XVIII wieku (susza, nieurodzaj, pomór bydła, ostra zima, drożyzna) rolnictwo nie było w stanie dotrzymać kroku gwałtownemu przyrostowi ludności zawarcie niekorzystnego traktatu handlowego z Anglią udział Francji w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, spowodował wielkie koszta, które próbowano przerzucić na lud przez podwyższenie podatków POLITYCZNE: rządy polityczne nieudolnego władcy, jakim był Ludwik XVI- deficyt budżetowy, rozrzutność dworu królewskiego, głównie Marii Antoniny, skandale, które wybuchały na dworze, prowadziły do niezadowolenia ludności próba przerzucenia na lud deficytu budżetowego kryzys gospodarczy pociągał za sobą kryzys polityczny PRZEBIEG REWOLUCJI: Wykorzystując trudną sytuację finansową państwa stan trzeci zaczął domagać się zwołania Stanów Generalnych. Ludwik XVI zgodził się na te żądania i w maju 1789r zwołał do Wersalu parlament. Już od początku obrad zaczęły się spory dotyczące tego, jaka liczba deputowanych ma reprezentować każdy ze stanów i czy obrady mają się odbywać wspólnie czy osobno, dla wszystkich stanów. Ostatecznie zdecydowano, że taka sama liczba przedstawicieli ma reprezentować każdy ze stanów, ale obrady będą się odbywać osobno. Stan trzeci nie zgodził się z tym i nawoływał do wspólnych obrad, jednak z tej możliwości skorzystała tylko część niższego kleru. W związku z tym w czerwcu 1789r stan trzeci przyjął nazwę Zgromadzeni Narodowe, uznając się za reprezentantów większości społeczeństwa francuskiego. Król jednak nie zaakceptował tego kroku i pod pretekstem remontu sali zamknął salę obrad stanu trzeciego, w związku z tym za miejsce obrad stan trzeci wybrał sobie salę do gry w piłkę nożną i podjął decyzję o kontynuowaniu obrad do uchwalenia konstytucji. W lipcu 1789r stan trzeci przyjął nazwę Narodowe Zgromadzenie Konstytucyjne / Konstytuantę/. Król zgodził się na wspólne obrady. Podczas trwania obrad wśród Paryżan rozeszły się pogłoski o tym, że wojska królewskie zebrały się w Wersalu i planują atak na Paryż oraz o tym, że ma zostać zwolniony minister skarbu – Jakub Necker. 14.lipca 1789r wzburzeni Paryżanie ruszyli na ulice stolicy, ich celem była Bastylia, symbol starego porządku....