Napostawę asertywnąskładają się specyficzne zachowania, służące: wyrażaniu własnych uczuć, życzeń, opinii dbałości o swoje interesy bezpośrednio, stanowczo i uczciwie - z jednoczesnymposzanowaniem innychosób. Postawa takaprzynosi istotne korzyściw relacjach z innymi ludźmi - buduje atmosferę szacunku i zrozumienia, jak również sprzyja efektywnej komunikacji w zespole. Wytycznymi dla zachowań asertywnych mogą byćPrawa Fensterheima: Mam prawo do robienia tego, co chcę dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego. Mam prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie nawet wtedy, gdy rani to kogoś innego dopóty, dopóki moje intencje nie są agresywne. Mam prawo do przedstawiania swoich próśb dopóty, dopóki uznaję, że druga osoba ma prawo mi odmówić. Istnieją takie sytuacje między ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak mam prawo do przedyskutowania tej sprawy z drugą osobą i wyjaśnienia jej problemu. Mam prawo do korzystania ze swoich praw. W odróżnieniu od postawy asertywnejpostawa agresywnaprzejawia się poprzez: realizowanie swoich zamierzeń bez uwzględniania praw i potrzeb innych osób; realizując swoje zamierzenia, człowiek nie respektuje prawa do tego samego u innej osoby. Manipulacjarozumiana jako forma forsowania swoich interesów świadomie kosztem interesów drugiej osoby, za pomocą oszustwa i przekłamaniajest również rodzajem agresji. Osoba agresywna komunikuje swoim zachowaniem: „Zamierzam zrobić to, co chcę,nie obchodzisz mnie, osiągnę swój cel niezależnie od twojej opiniina ten temat”. “Mam siłę imoje ma być na wierzchu”. Konsekwencjepostawy agresywnej: ograniczone zwycięstwo - głównie dlatego, że irytuje ona innych ludzi, zniechęca do kontaktów, pozbawia inicjatywy; konflikty z otoczeniem; nadmierny stres, z którym wiążą się problemy ze zdrowiem. Postawa uległanatomiast może wynikać min. z lęku wobec innych, z obawy utraty ich sympatii, z chęci uniknięcia konfliktów, z braku pewności siebie. Paradoksalnie może to być swojego rodzajumanipulacja. Człowiek, który nie jest pewny reakcji innych, na "wszelki wypadek" gra osobę podporządkowującą się, skłonną zgodzić się na wszystko... nie komunikuje jednocześnie swoich przekonań i pragnień. Jednocześnie postawę uległą może przyjmować również osoba, dla której poglądy i potrzeby innych ludzi są ważniejsze od jej własnych i dlatego z nich rezygnuje. Postawa uległa - będąca manipulacją - częstoprowadzi do: utraty poczucia własnej wartości; poczucia krzywdy; silnego stresu; utraty szacunku otoczenia; lekceważenia osoby uległej; wykorzystywania jej przez innych. 1. Zachowanie...