I Literatura podmiotu: Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera, Greg, Kraków 2004. Mickiewicz Adam, Grób Potockiej, Pielgrzym, Stepy Akermańskie [w:] Sonety Krymskie, Greg, Kraków 2005, s. 5, 9-10, 13. Mickiewicz Adam, Ustęp [w:] Dziady część III, Ossolineum, Wrocław 1955, s. 167-153. II Literatura przedmiotu: Kleiner Juliusz, Zarys dziejów literatury polskiej, Ossolineum, Wrocław 1964, s. 286, 328-330. Literatura polska w szkole średniej, pod red. Franciszka Bielaka, WSiP, Warszawa 1975, s. 196-202. Maciejewski Jarosław, "Kordian" Juliusza Słowackiego, WSiP, Warszawa 1976, s. 11-15. Witkowska Alina, Wielcy romantycy polscy - sylwetki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 11-27, 60-62,64-67. III PLAN RAMOWY 1. Określenie problemu: Podróż jest poszukiwaniem, zdobywaniem doświadczeń, źródłęm przygód.Może być ona także rozumiana jako wyprawa w głąb siebie. 2. Kolejność prezedntowanych treści: - Przybliżenie definicji podróży, wędrówki oraz ukazanie jej podziału na wymiar konkretny i symboliczny. - Bohaterowie Sonetów Krymskich oraz osoba Adama Mickiewicza jako odosobnienie tęsknoty za krajem spowodowanej przymusowym opuszczeniem ojczyzny. - Przykład...