I Literatura podmiotu:

Goethe Johann Wolfgang, Cierpienia młodego Wertera, Greg, Kraków 2004.

Mickiewicz Adam, Grób Potockiej, Pielgrzym, Stepy Akermańskie [w:] Sonety Krymskie, Greg, Kraków 2005, s. 5, 9-10, 13.

Mickiewicz Adam, Ustęp [w:] Dziady część III, Ossolineum, Wrocław 1955, s. 167-153.

II Literatura przedmiotu:

Kleiner Juliusz, Zarys dziejów literatury polskiej, Ossolineum, Wrocław 1964, s. 286, 328-330.

Literatura polska w szkole średniej, pod red. Franciszka Bielaka, WSiP, Warszawa 1975, s. 196-202.

Maciejewski Jarosław, "Kordian" Juliusza Słowackiego, WSiP, Warszawa 1976, s. 11-15.

Witkowska Alina, Wielcy romantycy polscy - sylwetki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 11-27, 60-62,64-67.

III PLAN RAMOWY

1. Określenie problemu: Podróż jest poszukiwaniem, zdobywaniem doświadczeń, źródłęm przygód.Może być ona także rozumiana jako wyprawa w głąb siebie.

2. Kolejność prezedntowanych treści:

- Przybliżenie definicji podróży, wędrówki oraz ukazanie jej podziału na wymiar konkretny i symboliczny.

- Bohaterowie Sonetów Krymskich oraz osoba Adama Mickiewicza jako odosobnienie tęsknoty za krajem spowodowanej przymusowym opuszczeniem ojczyzny.

- Przykład Adama Mickiewicza jako osoby zafascynowanej orientalizmem.

- Problem zsyłki do obcego kraju ukazany w Ustępie do III części Dziadów.

- Wędrówka jako przykład wiedzy o ludziach i świecie, a także odnalezienia celu w życiu na podstawie tytułowego bohatera Kordiana.

- Podróż w celu oczyszczenia i zapomnienia na przykładzie osoby Wertera.

3. Wnioski:

Przypomnienie znaczenia wędrówki - może oznaczać chęć poznania, ucieczkę, tułaczkę poszukiwanie szczęścia czy lepszych warunków życia.

Co daje wędrówka - jest źródłem wiedzy, przynosi nowe, bogate doświadczenia wewnętrzne, jest również pretekstem do refleksji o losie ludzkim, świecie.