1. Przyjazd Andrzeja Kmicica do Wodokt w styczniu 1655 roku i pierwsze spotkanie z narzeczoną Aleksandrą Billewiczówną. 2. Oburzenie Oleńki na wieść o postępowaniu Kmicica i wypędzenie kompanów Kmicica przez Oleńkę. 3. Spalenie wsi Wołmontowicze przez Kmicica w akcie zemsty za zamordowanie kompanów. Wypędzenie Kmicica przez Oleńkę. 4. Porwanie Oleńki przez Kmicica. 5. Odbicie Oleńki przez szlachtę laudańską. Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim. 6. Przekazanie Kmicicowi listu zapowiedniego od księcia wojewody wileńskiego Janusza Radziwiłła przez Wołodyjowskiego. 7. Złożenie przysięgi wierności Januszowi Radziwiłłowi na krzyż przez Kmicica. 8. Podpisanie przez księcia Janusza Radziwiłła ugody ze Szwedami. 9. Uwięzienie i zamiar zgładzenia zbuntowanych pułkowników przez Janusza Radziwiłła.. 10. Ocalenie życia pułkowników przez Kmicica i wywożenie pułkowników: Mirskiego, Stankiewicza, Oskierki, Jana i Stanisława Skrzetuskich oraz pana Zagłoby pod strażą Rocha Kowalskiego i dragonów do Birż. 11. Fortel pana Zagłoby i uwolnienie pułkowników. 12. Udaremniona przez oswobodzonych pułkowników próba Kmicica zabrania miecznika Tomasza Billewicza i Oleńki do Kiejdan. 13.Odkrycie przez Kmicica prawdziwych intencji Radziwiłłów w trakcie rozmowy z księciem Bogusławem. 14. Nieudane porwanie księcia Bogusława przez Kmicica. 15. Przemiana Kmicica i przyjęcie imienia Babinicz. 16. Próba uwiedzenia Oleńki przez księcia Bogusława. 17. Ostrzeżenie przez Babinicza mieszkańców Jasnej Góry przed Szwedami i obrona Częstochowy. 18. Schwytanie Kmicica przez Szwedów. 19. Ocalenie króla w drodze powrotnej do kraju przez...