1. Przyjazd Andrzeja Kmicica do Wodokt w styczniu 1655 roku i pierwsze spotkanie z narzeczoną Aleksandrą Billewiczówną.

2. Oburzenie Oleńki na wieść o postępowaniu Kmicica i wypędzenie kompanów Kmicica przez Oleńkę.

3. Spalenie wsi Wołmontowicze przez Kmicica w akcie zemsty za zamordowanie kompanów. Wypędzenie Kmicica przez Oleńkę.

4. Porwanie Oleńki przez Kmicica.

5. Odbicie Oleńki przez szlachtę laudańską. Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim.

6. Przekazanie Kmicicowi listu zapowiedniego od księcia wojewody wileńskiego Janusza Radziwiłła przez Wołodyjowskiego.

7. Złożenie przysięgi wierności Januszowi Radziwiłłowi na krzyż przez Kmicica.

8. Podpisanie przez księcia Janusza Radziwiłła ugody ze Szwedami.

9. Uwięzienie i zamiar zgładzenia zbuntowanych pułkowników przez Janusza Radziwiłła..

10. Ocalenie życia pułkowników przez Kmicica i wywożenie pułkowników: Mirskiego, Stankiewicza, Oskierki, Jana i Stanisława Skrzetuskich oraz pana Zagłoby pod strażą Rocha Kowalskiego i dragonów do Birż.

11. Fortel pana Zagłoby i uwolnienie pułkowników.

12. Udaremniona przez oswobodzonych pułkowników próba Kmicica zabrania miecznika Tomasza Billewicza i Oleńki do Kiejdan.

13.Odkrycie przez Kmicica prawdziwych intencji Radziwiłłów w trakcie rozmowy z księciem Bogusławem.

14. Nieudane porwanie księcia Bogusława przez Kmicica.

15. Przemiana Kmicica i przyjęcie imienia Babinicz.

16. Próba uwiedzenia Oleńki przez księcia Bogusława.

17. Ostrzeżenie przez Babinicza mieszkańców Jasnej Góry przed Szwedami i obrona Częstochowy.

18. Schwytanie Kmicica przez Szwedów.

19. Ocalenie króla w drodze powrotnej do kraju przez Babinicza

20. Powstanie konfederacji tyszowieckiej dla ratowania kraju.

21. Zdobycie Tykocina przez wojska Sapiehy i śmierć Janusza Radziwiłła.

22. Powierzenie dowództwa nad Tatarami Babiniczowi.

23. Eskortowanie przez Babinicza Anny Borzobohatej-Krasieńskiej z Zamościa i ocaleni jej przed porwaniem.

24. Uwolnienie przez Babinicza Soroki schwytanego przez Bogusława.

25. Wygrana Polaków ze Szwedami nad Pilicą, w okolicach Warki.

26. Odbicie Warszawy z rąk Szwedzkich.

27. Przetrzymywanie Oleńki, Tomasza Billewicza i Anny Borzobohatej-Krasieńskiej w Taurogach przez księcia Bogusława.

28. Ucieczka z Taurogów i powrót do Laudy.

29. Sukcesy Babinicza i Tatarów.

30. Atak Szwedów na Laudę. Pomoc Babinicza

31. Oswobodzenie kraju.

32. Powrót rannego Kmicica do Lubicza jesienią 1657 roku.

33. Rehabilitacja Kmicica.

34. Zaręczyny dwóch par: Oleńki i Kmicica, Anusi i Wołodyjowskie